داستان زندگی وکیلی که در دانشگاه دل به دختر روانشناسی می‌دهد و به مرور زمان دل اون رو هم به دست میاره، با وجود اختلاف زیاد اخلاقی و مخالفت‌های خانواده این دو با عشق با هم ازدواج می‌کنند، اما این عشق زیاد دووم نمیاره و …

  • کیفیت PDF
  • تعداد صفحه 1010

دانلود رمان تاوان این آرامش اثر زهرا الهی pdf

داستان زندگی وکیلی که در دانشگاه دل به دختر روانشناسی می‌دهد و به مرور زمان دل اون رو هم به دست میاره، با وجود اختلاف زیاد اخلاقی و مخالفت‌های خانواده این دو با عشق با هم ازدواج می‌کنند، اما این عشق زیاد دووم نمیاره و …

کلماتی از رمان تاوان این آرامش اثر زهرا الهی :

در اتاق که بسته می شود، نفس آسوده ای می کشم و نگاهی به ساعت کوچک روی میزم می کنم … تنها یک مریض دیگر تا پایان این روز پر از مشغله مانده. مشغله ای که با تمام خستگی هایش حس خوب کمک کردن را به تمام وجودم تزریق می کرد … تلفن سبک قدیمی کنج میزم که زنگ می خورد، دستم را دراز می کنم، گوشی را به گوشم نزدیک می کنم و بدون مکثی می گویم: بفرست داخل عزیزم

صدای ظریف چشم گفتن دخترک جوان که در گوشم می پیچد، گوشی را دوباره سرجایش می گذارم … لیوان سفالی با طرح گل های پاییزی ام را از روی میز برمی دارم و با پارچ آبی که کنارش قرار داشت، آن را پر از آب می کنم و پارچ شیشه ای را دوباره سرجایش می گذارم … لیوان را به لب هایم نزدیک می کنم و جرعه ای از آن را می نوشم که صدای ضربه به در چوبی بلند می شود

سپس لیوان را از لبم دور می کنم و “بفرماییدی” می گویم … در به آرامی باز می شود و دخترک جوانی با چهرهای ترسیده وارد اتاق می شود و چشمان مشکی درشتش را در سرتاسر اتاق می چرخاند تا روی من زوم می شود … با دیدن من سرش را آرام تکان می دهد و لب هایش به نشانه ی سلام تکان می خورد … با خوشرویی از روی صندلی چرخدارم بلند می شوم، میز را دور می زنم و به سمت دخترک می روم …

خرید رمان تاوان این آرامش تاوان اثر زهرا الهی

قیمت فقط 18 هزار تومان

  • باکس دانلود
  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(