دانلود رمان آراز  از بهار ک

دانلود رمان آراز از بهار ک

ژانر : - -

از داستان رمان درباره ی سرگرد پلیسی هستش که با دخترش تنها زندگی می کند. مشکلات زندگی و اداره کردن کودک چند ماهه برای مرد تنهایی مثل ازسخته و برای همین گاهی مجبورمیشد از اطرافیانش که ازجمله همکارانش می شد کمک بگیرد. پلیس بودن از سرانجام باعث دردسر هایی برایش می شد که آخرین آن دزدیده شدن دخترش به قصد انتقام بود که یاسر… اول رمان از هيچ چيز مثل صداي زنگ تلفن نمي توانست اعصاب از را خورد كند . حاال كه شيفت وي در حال تمام شدن بود بود مي خواست كم كم اداره را ترك كنند بله ، سروان رادپور دايره جنايي بفرماييد سروان چيه پسر سر گرد اه طاها تويي ؟ …و نفسي از سر آسودگي كشيد بله كه منم منتظر كي بودي نكنه مادر زنت؟ نه بابا ترسيدم باز خبري بشه امروز خيلي خستم دلم مي خواد برم خونه و دوش بگيرم و بخوابم چرا ؟واسه پرونده ي همون جنازه ي بدون هويت؟ اره ….امروز سروان محمدي هم منتقل شد دست تنها بودم كجا رفت اين محمدي؟ به بوشهر منتقل شد البته خودش خواست زنش اهل اونجا بود .. اهان طرف پس زن زليل بوده فكر كنم حاال تو اون رو بي خيال واسه چي زنگ زدي؟ دلم برات تنگ شده بود ديوونه بازي در نيار ما كه ديروز تو جلسه با هم بوديم راستي از اين پسره همون سربازه منشي رو مي گم خوب ؟ كمي ازش تعريف كن ….بهش پاداش بخوره از سربازيش كم كنند پسر خيلي با شعوريه چطوري به اين نتيجه رسيدي اون وقت؟ از اون جايي كه هنوز حكم رسمي ما نرسيده اين پسر منو سرگرد صدا زد اهان …

دانلود رمان آراز pdf از بهار ک با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان بهار ک مـیباشـد
موضوع رمان : پلیسی/انتقامـی/هیجانی
خلاصه رمان آراز
داستان رمان درباره ی سرگرد پلیسی هستش که با دخترش تنها زندگی مـی کند.
مشکلات زندگی و اداره کردن کودک چند ماهه برای مرد تنهایی مثل آرازسختـه و
برای همـین گـاهی مجبورمـیشـد از اطرافیانش که ازجمله همکـارانش مـی شـد کمک بگیرد.
پلیس بودن آراز سرانجام باعث دردسر هایی برایش مـی شـد که آخرین آن دزدیـده شـدن
دخترش به قصد انتقام بود که یاسر…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان انتقام جویی سرد
قسمت اول رمان آراز
هيچ چيز مثل صداي زنگ تلفن نمي تـوانست اعصاب آراز را خـورد كند . حاال كه شيفت وي در حال
تمام شـدن بود بود مي خـواست كم كم اداره را ترك كنند
بله ، سروان رادپور دايره جنايي بفرماييد سروان چيه پسر سر گرد
اه طاها تـويي ؟ …و نفسي از سر آسودگي كشيد
بله كه منم منتظر كي بودي نكنه مادر زنت؟
نه بابا ترسيدم باز خبري بشـه امروز خيلي خستم دلم مي خـواد برم خـونه و دوش بگيرم و بخـوابم
چرا ؟واسه پرونده ي همون جنازه ي بدون هويت؟
اره ….امروز سروان محمدي هم منتقل شـد دست تنها بودم
كجا رفت اين محمدي؟ به بوشـهر منتقل شـد البتـه خـودش خـواست زنش اهل اونجا بود ..
اهان طرف پس زن زليل بوده
فكر كنم حاال تـو اون رو بي خيال واسه چي زنگ زدي؟
دلم برات تنگ شـده بود
ديوونه بازي در نيار ما كه ديروز تـو جلسه با هم بوديم
راستي آراز اين پسره همون سربازه منشي رو مي گم خـوب ؟
كمي ازش تعريف كن ….بهش پاداش بخـوره از سربازيش كم كنند پسر خيلي با شعوريه
چطوري به اين نتيجه رسيدي اون وقت؟
از اون جايي كه هنوز حكم رسمي ما نرسيده اين پسر منو سرگرد صدا زد
اهان …

لینک دانلود رمان آر