دانلود رمان آراس  از سحر شعبانی

دانلود رمان آراس از سحر شعبانی

ژانر :

: تنها فرزند خانواده بزرگ شفیعی ….. بایک داغ روی سینه …. داغی که هنوز می سوزاند …دلی که هنوز شعله ور است به گرمای انتقام …..با یک ننگ روی پیشانی …. ننگی که یتیم کرد پسری را که تنها وارث خاندان شفیعی بود…. پدری که حجله پسر زنده اش رازد و سیاه پوشید و ابرو خرید….. تنها پسرش را با دستان خودخاک وننگ بی ابرویی را از پیشانی خاندانش پاک کرد یه دل که عاشق شد….. شعله کشید و گرم شد…. به بازی گرفته شد به جرم بی گناهی ….. تباه شد ….نابود شد …. دید انچه نباید…. چشم بست وباز شعله ور شد به اتش انتقام …..سوزاند … ویران کرد ….. نابود کردو ارام نگرفت پسر موفق این روزها بایک گذشته مبهم با رازی در سینه همراه رفیق تازه از سفر برگشته اش راهی سفری می شود که زیرو رو خواهد کرد دنیای سیاهش را… ودختری که بی خبر از بازیگران این بازی معلق بین مرگ و زندگی رقم می خورد برایش سرنوشتی نو سرنوشتی که…

دانلود رمان آراس pdf از سحر شعبانی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان‌ سحر شعبانی مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
آراس تنها فرزند خانواده بزرگ شفیعی ….. بایک داغ روی سینه …. داغی که هنوز مـی سوزاند …دلی که هنوز شعله ور است به گرمای انتقام …..با یک ننگ روی پیشانی …. ننگی که یتیم کرد پسری را که تنها وارث خاندان شفیعی بود….
پدری که حجله پسر زنده اش رازد و سیاه پوشیـد و ابرو خریـد….. تنها پسرش را با دستان خـودخاک وننگ بی ابرویی را از پیشانی خاندانش پاک کرد
یه دل که عاشق شـد….. شعله کشیـد و گرم شـد…. به بازی گرفتـه شـد به جرم بی گناهی ….. تباه شـد ….نابود شـد …. دیـد انچه نبایـد…. چشم بست وباز شعله ور شـد به اتش انتقام …..سوزاند … ویران کرد ….. نابود کردو ارام نگرفت
آراس پسر موفق این روزها بایک گذشتـه مبهم با رازی در سینه همراه رفیق تازه از سفر برگشتـه اش راهی سفری مـی شود که زیرو رو خـواهد کرد دنیای سیاهش را…
ودختری که بی خبر از بازیگران این بازی معلق بین مرگ و زندگی رقم مـی خـورد برایش سرنوشتی نو سرنوشتی که…

لینک دانلود رمان آراس

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0