دانلود رمان آرزوهای بزرگ  پریناز چارلز دیکنز 

دانلود رمان آرزوهای بزرگ  پریناز چارلز دیکنز 

ژانر :

: پیپ هفت ساله، زندگی محقر و فروتنانه‌ای را در کلبه‌ای روستایی، با خواهری بدخلق و سختگیر و شوهر خواهرش جو گارجری آهنگری پرتوان اما مهربان و نرم‌خو، می‌گذراند. او که روزی برای سر زدن به قبر مادر و پدرش به گورستان می‌رود، به طور اتفاقی با یک زندانی فراری محکوم به اعمال شاقه به نام آبل مگویچ روبرو می‌شود…

دانلود رمان آرزوهای بزرگ pdf چارلز دیکنز با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان چارلز دیکنز مـیباشـد
موضوع رمان :غمـگین
خلاصه رمان:
پیپ هفت ساله، زندگی محقر و فروتنانه‌ای را در کلبه‌ای روستایی، با خـواهری بدخلق و سختگیر و شوهر خـواهرش جو گـارجری آهنگری پرتـوان اما مهربان و نرم‌خـو، مـی‌گذراند. او که روزی برای سر زدن به قبر مادر و پدرش به گورستان مـی‌رود، به طور اتفاقـی با یک زندانی فراری محکوم به اعمال شاقه به نام آبل مـگویچ روبرو مـی‌شود…

لینک دانلود رمان  آرزوهای بزرگ  پرین