دانلود رمان ارباب زمان  از مهدیه ضیا

دانلود رمان ارباب زمان  از مهدیه ضیا

ژانر : -

ارباب زمان دختری که با سادگی هایش تبدیل به معشوقه ی ارباب میشود و این دو عشقی واقعی را تشکیل میدهند… اول رمان ارباب زمان اتابک کلی کار داشتم و کلی کار باید انجام میدادم. از وقتی پدر فوت شد و من شدم ارباب این روستا کارای زیاد ی به من داده شده و بار زیادی رو دوشمه. خدا میدونه که فقط به امید اون دخترک مو حنایی هستش که میتونم این همه فشار و تحمل کنم.وقتی با چشمای قرمز و تن خسته به عمارت برمیگردم و آذر و میبینم انگار که یه دفعه ای کل خستگی هام میره و به جاش انرژی میگیرم . نمیدونم این حس چیه و به کجا میخواد برسه ولی هرچی که هست بدجور منو مجنون اون دخترک کرده….

دانلود رمان ارباب زمان pdf از مهدیه ضیا با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
          نویسنده این رمان مهدیه ضیا مـیباشـد
        موضوع رمان: عاشقانه/اربابی
     خلاصه رمان ارباب زمان
دختری که با سادگی هایش تبدیل به معشوقه ی ارباب مـیشود و این دو عشقـی واقعی را تشکیل مـیـدهند…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان شعله های خاکستری
دانلود رمان بد یمن
دانلود رمان تـوتیای چشمم
دانلود رمان زخم خـورده
دانلود رمان آی سی یو
دانلود رمان نامت را مـیبوسم
دانلود رمان ارباب وحشی من
قسمت اول رمان ارباب زمان
اتابک
کلی کـار داشتم و کلی کـار بایـد انجام مـیـدادم.
از وقتی پدر فوت شـد و من شـدم ارباب این
روستا کـارای زیاد ی به من داده شـده و بار زیادی رو دوشمه.
خدا مـیـدونه که فقط به امـیـد اون دخترک مو
حنایی هستش که مـیتـونم این همه فشار و تحمل
کنم.وقتی با چشمای قرمز و تن خستـه به عمارت
برمـیگردم و آذر و مـیبینم انگـار که یه دفعه ای
کل خستگی هام مـیره و به جاش انرژی مـیگیرم .
نمـیـدونم این حس چیه و به کجا مـیخـواد برسه
ولی هرچی که هست بدجور منو مجنون اون
دخترک کرده….

لینک دانلود رمان ارباب زمان 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0