دانلود رمان ازدواج شیرین  از سارا بانو و Sara.bsr

دانلود رمان ازدواج شیرین  از سارا بانو و Sara.bsr

ژانر : -

ازدواج شیرین سارای دختری لوند و شیطونه که بخاطر فرار از خونه و زندگی سختش وارد بازی و زندگی با پسری که نمیشناستش میشه ولی عاشق آرین تهرانی میشه واما نمیدونه سرنوشت براش چی رقم زده.. اول رمان ازدواج شیرین با صدای آلارم گوشیم از خاب پریدم ! تازه خوابم برده بود ولی خب باید بیدار میشدم .امروز خیلی کار داشتم ! کاش میشد یه روز برسه که بتونم بخوابم نه فقط نخوابم دلم میخواد آروم بخوابم ! ولی نه الآن ! الآن فقط باید به آینده فکر میکردم آینده ای ک باید تنهایی میساختمش ! بی خوابی صورتم رو مزخرف کرده بود . آهی کشیدم و نزدیک پنج بار آب یخ رو توی صورتم کوبیدم ! یه لیوان چایی ریختم و تا سرد شه شلوار جین مشکی و مانتوی کوتاه مشکیم رو تنم کردم ! امروز باید همه چی درست پیش میرفت گوشیمو چک کردم !هنوز هیچ پیامی نیومده بود ! لوازم آرایشی ک واسه تک تکش کتک خوردم رو برداشتم و جلوی آینه ی دستشویی ایستادم دستی ب زیر چشمم کشیدم ! به دردش عادت کرده بودم ولی مشکل کبودی بیش از حدش بود ! در دستشویی رو به هم کوبیدم و قفلشو زدم صدای برخوردش با چهارچوب سکوت خونه رو شکوند تقریبا نصف کرم پودرو خالی کردم کف دستم و به صورتم مالیدم ولی فقط کم رنگ شد صدای بابا تو خونه پیچید :باز این دختره ی آشغال ،روانی بازیش گل کرد ! پوزخندی زدم و خط چشممو با دقت کشیدم و ریملمم سرسری زدم . آخرین کارو ک میخاستم بکنم مردد موندم ! اما افکارمو کنار زدم و رژ لب قرمزمو روی لب هام کشیدم ! موهامو باز کردم و از ….

دانلود رمان ازدواج شیرین pdf از سارا بانو و Sara.bsr با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان سارا بانو و Sara.bsr مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/اجباری
خلاصه رمان ازدواج شیرین
سارای دختری لوند و شیطونه که بخاطر فرار از خـونه و زندگی سختش وارد بازی و زندگی
با پسری که نمـیشناستش مـیشـه ولی عاشق آرین تـهرانی مـیشـه واما
نمـیـدونه سرنوشت براش چی رقم زده..
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان بعد از تـو
قسمت اول رمان ازدواج شیرین
با صدای آلارم گوشیم از خاب پریـدم !
تازه خـوابم برده بود ولی خب بایـد بیـدار مـیشـدم .امروز خیلی کـار داشتم !
کـاش مـیشـد یه روز برسه که بتـونم بخـوابم نه فقط نخـوابم دلم مـیخـواد آروم بخـوابم !
ولی نه الآن !
الآن فقط بایـد به آینده فکر مـیکردم آینده ای ک بایـد تنهایی مـیساختمش !
بی خـوابی صورتم رو مزخرف کرده بود . آهی کشیـدم و نزدیک پنج بار آب یخ رو تـوی صورتم کوبیـدم !
یه لیوان چایی ریختم و تا سرد شـه شلوار جین مشکی و مانتـوی کوتاه مشکیم رو تنم کردم !
امروز بایـد همه چی درست پیش مـیرفت
گوشیمو چک کردم !هنوز هیچ پیامـی نیومده بود !
لوازم آرایشی ک واسه تک تکش کتک خـوردم رو برداشتم و جلوی آینه ی دستشویی ایستادم
دستی ب زیر چشمم کشیـدم !
به دردش عادت کرده بودم ولی مشکل کبودی بیش از حدش بود !
در دستشویی رو به هم کوبیـدم و قفلشو زدم صدای برخـوردش با چهارچوب سکوت خـونه رو شکوند
تقریبا نصف کرم پودرو خالی کردم کف دستم و به صورتم مالیـدم ولی فقط کم رنگ شـد
صدای بابا تـو خـونه پیچیـد :باز این دختره ی آشغال ،روانی بازیش گل کرد !
پوزخندی زدم و خط چشممو با دقت کشیـدم و ریملمم سرسری زدم .
آخرین کـارو ک مـیخاستم بکنم مردد موندم !
اما افکـارمو کنار زدم و رژ لب قرمزمو روی لب هام کشیـدم !
موهامو باز کردم و از ….

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0