دانلود رمان از تو دورم  از فرانک میرزایی

دانلود رمان از تو دورم از فرانک میرزایی

ژانر : -

با عجله پله ها راطی کرد….درحالی که اشک هایش راپاک میکرد در حیاط را بازکرد پدرش دوان دوان دنبالش دوید و گفت:صدف صبرکن کجا میری…به من حق بده نفس زنان ایستاد….. صدف باچشمان گریان به پدرش نگاه میکرد خواست چیزی بگوید که صدایش بلند نمیشد… گریه امانش نمیداد درحالی که میدویدازحیاط خارج شد ودر رامحکم روی هم کوبید…

دانلود رمان از تـو دورم pdf از فرانک مـیرزایی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
   نویسنده این رمان فرانک مـیرزایی مـی باشـد
موضوع رمان:اجتماعی/عاشقانه
خلاصه رمان
با عجله پله ها راطی کرد….درحالی که اشک هایش راپاک مـیکرد در حیاط را بازکرد
پدرش دوان دوان دنبالش دویـد و گفت:صدف صبرکن کجا مـیری…به من حق بده نفس زنان ایستاد…..
صدف باچشمان گریان به پدرش نگـاه مـیکرد خـواست چیزی بگویـد که صدایش بلند نمـیشـد…
گریه امانش نمـیـداد درحالی که مـیـدویـدازحیاط خارج شـد ودر رامحکم روی هم کوبیـد…

لینک دانلود رمان  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0