دانلود رمان از خیانت تا عشق  از سیاوش 68

دانلود رمان از خیانت تا عشق از سیاوش 68

ژانر :

: توي افکار خودم غرق شدم نتايجي که از اين افکار گرفته بودم .منمدتهاست که فهميدم جنس لطيف زن خائنه چه دختر چه زن همهخائنن دختر به پدر و مادرش خيانت مي کنه و يک زن در کمال بي رحميبه شوهر و شايد بچه اي که داشته باشن و من فهميدم که حتي دخترانپاک هم خائنن اوناها توي ذهنشون خيانت م ي کنن شايد درد خيانتشون کمتر باشه اما اونا هم خانئن يا زنهايي که توي بغلشوهرشون با مرد ديگه ي هستن…وقتي دست نوازش شوهرشون تداعيدستان مرد ديگه اي باشه . من خيلي وقته که فهميدم زنها فقط يه وسيله ان واسه ارضاي نيازت تقصيره من نيست تقصيره خودشونه… اين نتيجه رو از رفتارشون گرفتم آري جنس لطيف يعني خائن يعني گرگي در لباس ميش يعني مظلومي که از هر ظالمي سنگ دلتر است زن آن چيزي نيست که نشان ميدهد زن اغواگر است زن با زنانگي اش مي سازد و مي شکند ومن امروز از جنس زن متنفرم…… نفرتي به وسعت خيانتي که چشيدم و انتقامي که در دلم ريشه دوانده

دانلود رمان از خیانت تا عشق pdf از سیاوش ۶۸ با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان‌ سیاوش ۶۸ مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
تـوي افکـار خـودم غرق شـدم نتايجي که از اين افکـار گرفتـه بودم .منمدتـهاست که
فهميدم جنس لطيف زن خائنه چه دختر چه زن همهخائنن دختر به پدر و مادرش خيانت مي کنه و
يک زن در کمال بي رحميبه شوهر و شايد بچه اي که داشتـه باشن و من فهميدم که حتي دخترانپاک هم خائنن
اوناها تـوي ذهنشون خيانت م
ي کنن شايد درد خيانتشون کمتر باشـه اما اونا هم خانئن يا زنهايي که تـوي بغلشوهرشون با
مرد ديگـه ي هستن…وقتي دست نوازش شوهرشون تداعيدستان مرد ديگـه اي باشـه .
من خيلي وقتـه که فهميدم زنها فقط يه وسيله ان واسه ارضاي نيازت تقصيره من نيست تقصيره خـودشونه…
اين نتيجه رو از رفتارشون گرفتم آري جنس لطيف يعني خائن يعني گرگي در لباس ميش
يعني مظلومي که از هر ظالمي سنگ دلتر است زن آن چيزي نيست که نشان ميدهد
زن اغواگر است زن با زنانگي اش مي سازد و مي شکند ومن امروز از جنس زن متنفرم……
نفرتي به وسعت خيانتي که چشيدم و انتقامي که در دلم ريشـه دوانده

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0