دانلود رمان استاد دوست داشتنی  از فاطمه تاجیک 

دانلود رمان استاد دوست داشتنی  از فاطمه تاجیک 

ژانر :

: “سرنوشت بامن چه کرد؟مگه من درحقش چیکارکرده بودم؟مگه تاحالا بهش بدی کردم؟مگه تاحالا دورش زده بودم؟من که تاالان مطابق با میل اون زندگی کردم پس چرا هرچی بیشترپیش میرم بیشتر تو منجلاب زندگیم غرق میشم؟چرا هرچی بیشتر دست وپا میزنم نمیتونم خودمو ازتوش دربیارم؟وای خدادارم دیوونه میشم ،دارم تموم میشم،دارم ذره ذره آب میشم،پس توکجایی ؟مگه نگفتی هرچی ازم بخواین بهتون میدم؟مگه نگفته بودی خواسته ها ونیازهامون رو به توبگیم ؟پس چرا من هرچی از تومیخوام برعکسش روبهم میدی چرا خدا ؟مگه من چی ازت خواسته بودم جزاینکه …..” داستان درمورد یه دختره که اسمش یاسمینه .مادرش رودوسال پیش ازدست میده و حالا خودشه و بابایی که بعدازفوت مادرش اوضاع قلبش اساسی خرابه ویه خواهربزرگتر که…

دانلود رمان استاد دوست داشتنی pdf از فاطمه تاجیک با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان فاطمه تاجیک مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
“سرنوشت بامن چه کرد؟مـگـه من درحقش چیکـارکرده بودم؟مـگـه تاحالا بهش بدی کردم؟مـگـه تاحالا دورش زده بودم؟من که تاالان مطابق با مـیل اون زندگی کردم پس چرا هرچی بیشترپیش مـیرم بیشتر تـو منجلاب زندگیم غرق مـیشم؟چرا هرچی بیشتر دست وپا مـیزنم نمـیتـونم خـودمو ازتـوش دربیارم؟وای خدادارم دیوونه مـیشم ،دارم تموم مـیشم،دارم ذره ذره آب مـیشم،پس تـوکجایی ؟مـگـه نگفتی هرچی ازم بخـواین بهتـون مـیـدم؟مـگـه نگفتـه بودی خـواستـه ها ونیازهامون رو به تـوبگیم ؟پس چرا من هرچی از تـومـیخـوام برعکسش روبهم مـیـدی چرا خدا ؟مـگـه من چی ازت خـواستـه بودم جزاینکه …..”
داستان درمورد یه دختره که اسمش یاسمـینه .مادرش رودوسال پیش ازدست مـیـده و حالا خـودشـه و بابایی که بعدازفوت مادرش اوضاع قلبش اساسی خرابه ویه خـواهربزرگتر که…

لینک دانلود رمان استاد دوست داشتنی 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0