دانلود رمان استراتژی تلخ(جلد دوم ملکه مافیا)  از دنیرا 

دانلود رمان استراتژی تلخ(جلد دوم ملکه مافیا)  از دنیرا 

ژانر :

: دلسا مسئولیتی سنگین بر دوش دارد؛ سنگین‌تر از حد تحمل شانه‌های نحیفش. او باید یک‌سال در استراتژی به تلخی زندگی‌اش بازی کند. با ارکیده‌ای که سرتاسر وجودش را کینه دربر‌گرفته است، مهرادی که ساحره‌ای به‌تمام‌معناست و دایانی که زندگی‌اش را از او گرفت، همکار می‌شود. روزی به عقب بازمی‌گردد تا بفهمد تاس این بازی به دستان چه کسی بود که دائم شش آورد!

دانلود رمان استراتژی تلخ(جلد دوم ملکه مافیا) pdf از دنیرا با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان دنیرا مـیباشـد
موضوع رمان :جنایی
خلاصه رمان:
دلسا مسئولیتی سنگین بر دوش دارد؛ سنگین‌تر از حد تحمل شانه‌های نحیفش. او بایـد یک‌سال
در استراتژی به تلخی زندگی‌اش بازی کند. با ارکیـده‌ای که سرتاسر وجودش را کینه دربر‌گرفتـه است،
مهرادی که ساحره‌ای به‌تمام‌معناست و دایانی که زندگی‌اش را از او گرفت، همکـار مـی‌شود. روزی به
عقب بازمـی‌گردد تا بفهمد تاس این بازی به دستان چه کسی بود که دائم شش آورد!

لینک دانلود رمان استراتژی تلخ(جلد دوم ملکه مافیا)