دانلود رمان این خانه به فروش می رسد  از محمد زارعی 

دانلود رمان این خانه به فروش می رسد  از محمد زارعی 

ژانر : -

این خانه به فروش می رسد روایتی حقیقی از یک خانه در گوشه ای از تهران که به دست شیطان و نیرو های ماوراء الطبیعه تسخیر و کنترل می شود. چون مالک اصلی این خانه، شیطان پرستیست که آن را وقف شیطان کرده است. (این اثر برداشت آزاد نویسنده از چند واقعه می باشد.) هشدار این اثر دارای صحنه های حساس و حاوی هیجان و ترس است، از این رو خواندن آن برای افراد زیر شانزده سال و کسانی که هیجان برای آنها مناسب نیست، توصیه نمی شود.. اول رمان این خانه به فروش می رسد در نزدیکی های شهر تهران پیرزنی شیطان پرست زندگی می کرد، فرزندان این پیر زن که در خارج از کشــور سکونت داشتند، از این مسئله خبر نداشتند. بعد ُ از گذشت چند ســال پیر زن مرد، ولی قبل از مرگش و در مراسمی خانه اش را وقف شیطان و ارواح خبیثه کرد. فرزندان او که به خاطر فوت مادرشان مجبور به بازگشت به ایران شده بودند، در همان شب اول سکونت در خانه متوجه یک سری تغییرات اساسی و عجیب شدند. روز خاکسپاری و بعد از بازگشت از کلیسا آنها دور هم جمع شدند تا برای اموال باقی مانده تصمیمی بگیرند. چند هکتار باغ های َرهان که از توابع دماوند می شود را فروختند و فقط همین خانه برایشان اطراف ا ماند. آردان که برادر کوچک تر بود خانه را در اینترنت برای فروش گذاشت. ولی رادان برادر بزرگ تر به آقای ســاعدی که یکی از مشاور امالکی های با سابقه و زبان باز آن منطقه بود سفارش کرد تا خریداری خوب برای آن …

دانلود رمان این خانه به فروش مـی رسد pdf از محمد زارعی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان محمد زارعی مـیباشـد
موضوع رمان: ترسناک/هیجانی
خلاصه رمان این خانه به فروش مـی رسد
روایتی حقـیقـی از یک خانه در گوشـه ای از تـهران که به دست شیطان و نیرو های ماوراء الطبیعه تسخیر و کنترل مـی شود.
چون مالک اصلی این خانه، شیطان پرستیست که آن را وقف شیطان کرده است.
(این اثر برداشت آزاد نویسنده از چند واقعه مـی باشـد.)
هشـدار
این اثر دارای صحنه های حساس و حاوی هیجان و ترس است، از این رو خـواندن آن برای افراد زیر شانزده سال و
کسانی که هیجان برای آنها مناسب نیست، تـوصیه نمـی شود..
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان در اسارت عشق
قسمت اول رمان این خانه به فروش مـی رسد
در نزدیکی های شـهر تـهران پیرزنی شیطان پرست زندگی مـی کرد، فرزندان این
پیر زن که در خارج از کشــور سکونت داشتند، از این مسئله خبر نداشتند. بعد
ُ از گذشت چند ســال پیر زن مرد، ولی قبل از مرگش و در مراسمـی خانه اش را
وقف شیطان و ارواح خبیثه کرد. فرزندان او که به خاطر فوت مادرشان مجبور به
بازگشت به ایران شـده بودند، در همان شب اول سکونت در خانه متـوجه یک سری
تغییرات اساسی و عجیب شـدند. روز خاکسپاری و بعد از بازگشت از کلیسا آنها
دور هم جمع شـدند تا برای اموال باقـی مانده تصمـیمـی بگیرند. چند هکتار باغ های
َرهان که از تـوابع دماوند مـی شود را فروختند و فقط همـین خانه برایشان
اطراف ا
ماند. آردان که برادر کوچک تر بود خانه را در اینترنت برای فروش گذاشت. ولی
رادان برادر بزرگ تر به آقای ســاعدی که یکی از مشاور امالکی های با سابقه و
زبان باز آن منطقه بود سفارش کرد تا خریـداری خـوب برای آن …

لینک دانلود رمان این خانه به فروش می رسد