دانلود رمان بانوی گندم زار  از پرستو مهاجر 

دانلود رمان بانوی گندم زار  از پرستو مهاجر 

ژانر :

: نامم ترمه ، نقشم از عشق است، با تمام وجودم نقش میزنم، تو اما نقشم را نمی پسندی و تا میزنی و گوشه گیرم می کنی… نقاش باش و خودت طرحم بزنبانوی گندم زار راوی قصه ی عشق و سر خوردگی های آن است، راوی فرار کردن از تمام سر خوردگی ها، برای یافتن ذره ایی آرامش می گریزد اما باز گوشی می شود برای شنیدن یک عشق و یک سر خوردگی دیگر…

دانلود رمان بانوی گندم زار pdf از پرستـو مهاجر با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان پرستـو مهاجر مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
نامم ترمه ، نقشم از عشق است، با تمام وجودم نقش مـیزنم، تـو اما نقشم را نمـی پسندی و تا مـیزنی و گوشـه گیرم مـی کنی… نقاش باش و خـودت طرحم بزنبانوی گندم زار راوی قصه ی عشق و سر خـوردگی های آن است، راوی فرار کردن از تمام سر خـوردگی ها، برای یافتن ذره ایی آرامش مـی گریزد اما باز گوشی مـی شود برای شنیـدن یک عشق و یک سر خـوردگی دیگر…

لینک دانلود رمان بانوی گندم زار 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0