دانلود رمان با من بمون 

دانلود رمان با من بمون 

ژانر :

: یــه دخـتــر از جنــس بلــور بـــا یـــه احســاس پـــاک یــه پســـر از جنـــس غرور وخــودخــواهـــے یــه فــرار از جنــس تــرس یــه عــشــق پر تـــنــش محیــای ســـرزنــده داســتانــمون عــاشــق راشــای مغــرور و خــودخـــواه ما میــشــه راشــایــی کـــه بــا همـــه ی غـــرورش عــاشــق محیــا میــشه اونا مجبـــور میـــشـــن فـــرار کـــنــن محیــا فــکر میکــنه خــوشــبخـــته امــا یـــه اتـــفـــاق همــه چیـــز بهـــم میـــریزه

دانلود رمان با من بمون pdf وفا/بهار با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان وفا/بهار مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
یــه دخـتــر از جنــس بلــور
بـــا یـــه احســاس پـــاک
یــه پســـر از جنـــس غرور وخــودخــواهـــے
یــه فــرار از جنــس تــرس
یــه عــشــق پر تـــنــش
محیــای ســـرزنــده داســتانــمون
عــاشــق راشــای مغــرور و خــودخـــواه ما مـیــشــه
راشــایــی کـــه بــا همـــه ی غـــرورش عــاشــق محیــا مـیــشـه
اونا مجبـــور مـیـــشـــن فـــرار کـــنــن
محیــا فــکر مـیکــنه خــوشــبخـــتـه
امــا یـــه اتـــفـــاق
همــه چیـــز بهـــم مـیـــریزه

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0