دانلود رمان برادر ناتنی دوست داشتنی من

دانلود رمان برادر ناتنی دوست داشتنی من

ژانر : -

وقتی برادر ناتنی من الک آمد تا با ما زندگی کند برای اینکه او چقدر می توانست احمق باشدخودم را آماده نکرده بودم من از اینکه او نمی‌خواست اینجا باشد متنفر بودم از اینکه او دخترها را از دبیرستان ما به اتاقش آورده بود متنفر بودم اما چیزی که بیشتراز همه ازش نفرت داشتم این بود که بدنم نسبت به او واکنش نشان می‌داد اولین باری که الک را دیدم فکر می کردم کله شقیش تتوی روی سیکس پک و صورت استخوانیش,  تنها چیزهایی اند که من را جذبش می کنند ولی یه چیزهایی بینمون تغییر کرده و همه چی به یک شب رویایی رسید ولی همون قدر سریع که توی زندگیم آمد همان قدر سریع ترکم کرد و به کالیفرنیا برگشت حالا از آخرین دیدارمون سالهاست می گذره ولی به خاطر فاجعه ای که برای خانوادمون اتفاق افتاده من باید دوباره برادر خونده ام را ببینم و لعنت بهش////

دانلود رمان برادر ناتنی دوست داشتنی من pdf از Penelope Ward با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
   نویسنده این رمان Penelope Ward مـی باشـد
موضوع رمان:اجتماعی/عاشقانه
خلاصه رمان
وقتی برادر ناتنی من الک آمد تا با ما زندگی کند برای اینکه او چقدر مـی تـوانست احمق باشـدخـودم را آماده نکرده بودم
من از اینکه او نمـی‌خـواست اینجا باشـد متنفر بودم
از اینکه او دخترها را از دبیرستان ما به اتاقش آورده بود متنفر بودم
اما چیزی که بیشتراز همه ازش نفرت داشتم این بود که بدنم نسبت به او واکنش نشان مـی‌داد
اولین باری که الک را دیـدم فکر مـی کردم کله شقـیش تتـوی روی سیکس پک و صورت استخـوانیش,  تنها چیزهایی اند که من را جذبش مـی کنند ولی یه چیزهایی بینمون تغییر کرده و همه چی به یک شب رویایی رسیـد
ولی همون قدر سریع که تـوی زندگیم آمد همان قدر سریع ترکم کرد و به کـالیفرنیا برگشت
حالا از آخرین دیـدارمون سالهاست مـی گذره ولی به خاطر فاجعه ای که برای خانوادمون اتفاق افتاده من بایـد دوباره برادر خـونده ام را ببینم
و لعنت بهش////

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0