دانلود رمان بزار حس کنم با منی 

دانلود رمان بزار حس کنم با منی 

ژانر :

: در با شتاب باز شد و پرستار هراسان خودشو پرت کرد تو…در حالی که نفس نفس میزد،بریده بریده گفت: -آقای…آقای..دکتر…خانمتون… دیگه منتظر ادامه حرفش نشدم….خودکارو پرت کردم روی میز و بدون توجه به پرستار بخش،از اتاق زدم بیرون… با سرعت زیاد خودمو به اتاقش رسوندم و درو باز کردم…چندتا دکتر و پرستار بالای سرش بودن… از بینشون رد شدم و به چهره ی رنگ پریده ی شریک زندگیم که حالا مثل یه تکه گوشت روی تخت افتاده بود نگاه کردم…دلم فشرده شد… نگاهی به دکتر کامران کردم…سرشو به علامت تاسف تکان داد و به همراه بقیه ی دکترها و پرستارا رفت بیرون…من موندم و صدف… آهسته نشستم کنارش و دست ظریف و کوچکشو توی دستم گرفتم… -صدفم؟؟؟؟ آروم چشماشو باز کرد و بهم زل زد… خیلی دوست داشتم باهاش حرف بزنم ولی هیچ کلمه ای از گلوم خارج نمیشد…بغض کردم و دستشو بوسیدم… با دستایی لرزون ماسک اکسیژن رو از روی دهنش برداشت…به نظرم اومد میخواد چیزی بگه.. صورتمو به صورتش نزدیک تر کردم -چیزی میخوای بگی خانمم؟؟؟؟الهی من فدای اون چشمای عسلیت شم..

دانلود رمان بزار حس کنم با منی pdf از فری بانو با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان فری بانو مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه 
خلاصه رمان:
در با شتاب باز شـد و پرستار هراسان خـودشو پرت کرد تـو…در حالی که نفس نفس مـیزد،بریـده بریـده گفت:
-آقای…آقای..دکتر…خانمتـون…
دیگـه منتظر ادامه حرفش نشـدم….خـودکـارو پرت کردم روی مـیز و بدون تـوجه به پرستار بخش،از اتاق زدم بیرون…
با سرعت زیاد خـودمو به اتاقش رسوندم و درو باز کردم…چندتا دکتر و پرستار بالای سرش بودن…
از بینشون رد شـدم و به چهره ی رنگ پریـده ی شریک زندگیم که حالا مثل یه تکه گوشت روی تخت افتاده بود نگـاه کردم…دلم فشرده شـد…
نگـاهی به دکتر کـامران کردم…سرشو به علامت تاسف تکـان داد و به همراه بقـیه ی دکترها و پرستارا رفت بیرون…من موندم و صدف…
آهستـه نشستم کنارش و دست ظریف و کوچکشو تـوی دستم گرفتم…
-صدفم؟؟؟؟
آروم چشماشو باز کرد و بهم زل زد…
خیلی دوست داشتم باهاش حرف بزنم ولی هیچ کلمه ای از گلوم خارج نمـیشـد…بغض کردم و دستشو بوسیـدم…
با دستایی لرزون ماسک اکسیژن رو از روی دهنش برداشت…به نظرم اومد مـیخـواد چیزی بگـه..
صورتمو به صورتش نزدیک تر کردم
-چیزی مـیخـوای بگی خانمم؟؟؟؟الهی من فدای اون چشمای عسلیت شم..

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0