دانلود رمان بهشت میان بازوانت  از فائزه.پ 

دانلود رمان بهشت میان بازوانت  از فائزه.پ 

ژانر :

:  یه پسر مغرور در عین حال پر جذبه رو با پرستز خاصی که در نگاه اول مغرور و جدی به نظر میرسه رو با یه دختر دانشجوی کنجکاو و شیطون تو یه مسابقه قایق رونی که بیشتر بین بچه های دانشگاه اونم فقط واسه رو کم کنی و شرط بندی برگزار میشه رو به تصویر میکشه که قصه عشق حقیقی از ورود به موزه ای شروع میشه که ورود مجرد ها به اون ممنوعه و….

دانلود رمان بهشت مـیان بازوانت pdf از فائزه.پ با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان فائزه.پ مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
 یه پسر مغرور در عین حال پر جذبه رو با پرستز خاصی که در نگـاه اول مغرور و جدی به نظر مـیرسه
رو با یه دختر دانشجوی کنجکـاو و شیطون تـو یه مسابقه قایق رونی که بیشتر بین بچه های
دانشگـاه اونم فقط واسه رو کم کنی و شرط بندی برگزار مـیشـه رو به تصویر مـیکشـه که قصه عشق
حقـیقـی از ورود به موزه ای شروع مـیشـه که ورود مجرد ها به اون ممنوعه و….

لینک دانلود رمان  بهشت میان ب

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0