دانلود رمان به انتظارت خواهم ماند  از مریم جعفری

دانلود رمان به انتظارت خواهم ماند  از مریم جعفری

ژانر :

به انتظارت خواهم ماند شرح زندگی خانواده‌ای است که بر اثر حادثه‌ای دست‌خوش فلاکت و بدبختی می‌شوند سیامک و کیهان دو برادرند .آنها ازدواج کرده و در خانه‌ای مشترک با پدر و مادر و تنها خواهرشان سهیلا زندگی می‌کنند .پسری به نام فریدون با فریب دادن سهیلا رابطه نامشروعی با او برقرار می‌سازد . این امر به خودکشی سهیلا می‌انجامد . در شب عروسی فریدون , سیامک و کیهان به منزل او می‌روند و سیامک خسته از مرگ خواهر, فریدون را به قتل می‌رساند . در این ماجرا سیامک به سی سال حبس محکوم می‌شود و// دانلود رمان تقدیر شوم مریم جعفری متن اول رمان به انتظارت خواهم ماند تهران سال ۱۳۵۴ در زندان انفرادي در حاليكه سالها روغن نخورده بود با سرو صداي زيادي به روي زنداني باز شد ناگهبان جوان با صدايي خشن و رسا گفت: سيامك لطفي؟بلند شو بيا بيرون زنداني پرسيد: منو كجا مي بريد؟ نگهبان خونسرد و محكم گفت: تو ازاد شدي سيامك از جا برخاست به طرف در رفت و طول راهرو همراه نگهبان به راه افتاد چند تن از زنداني ها با حسرت رفتن او را نظاره ميكردند يكي از انها با صداي بلند فرياد زد: رفيق وقتي رفتي بيرون از قول ما ازادي رو ببوس و ديگري گفت:بهت عفو زدند چون هنوز چند سال ديگه مانده و سيامك بي انكه به جانب چپ يا راست نگاه كند خاموش و ساكت همراه نگهبان قدم بر ميداشت نگهبان از ميان چند در او را با مجوز عبور داد و انگاه جلوي اتاق رئيس ايستاد و در زد وقتي اجازه ورود گرفت زنداني را قبل از خودش داخل اتاق هل داد و خود عقبتر ايستاد رئيس با صداي تو دماغي گفت:بيا جلوتر سيامك در سكوت اتاق كه تنها صداي دمپايي او به گوش ميرسيد

دانلود رمان به انتظارت خـواهم ماند pdf از مریم جعفری با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان مریم جعفری مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان به انتظارت خـواهم ماند
شرح زندگی خانواده‌ای است که بر اثر حادثه‌ای دست‌خـوش فلاکت و بدبختی مـی‌شوند
سیامک و کیهان دو برادرند .آنها ازدواج کرده و در خانه‌ای مشترک با پدر و مادر و تنها
خـواهرشان سهیلا زندگی مـی‌کنند .پسری به نام فریـدون با فریب دادن سهیلا رابطه نامشروعی با او برقرار مـی‌سازد .
این امر به خـودکشی سهیلا مـی‌انجامد .
در شب عروسی فریـدون , سیامک و کیهان به منزل او مـی‌روند و
سیامک خستـه از مرگ خـواهر, فریـدون را به قتل مـی‌رساند .
در این ماجرا سیامک به سی سال حبس محکوم مـی‌شود و//
دانلود رمان تقدیر شوم مریم جعفری
متن اول رمان به انتظارت خـواهم ماند
تـهران سال ۱۳۵۴
در زندان انفرادي در حاليكه سالها روغن نخـورده بود با سرو صداي زيادي به روي زنداني باز شـد ناگـهبان جوان با
صدايي خشن و رسا گفت:
سيامك لطفي؟بلند شو بيا بيرون
زنداني پرسيد:
منو كجا مي بريد؟
نگـهبان خـونسرد و محكم گفت:
تـو ازاد شـدي
سيامك از جا برخاست به طرف در رفت و طول راهرو همراه نگـهبان
به راه افتاد چند تن از زنداني ها با حسرت رفتن او
را نظاره ميكردند يكي از انها با صداي بلند فرياد زد:
رفيق وقتي رفتي بيرون از قول ما ازادي رو ببوس و
ديگري گفت:بهت عفو زدند چون هنوز چند سال ديگـه مانده
و سيامك بي انكه به جانب چپ يا راست نگـاه كند
خاموش و ساكت همراه نگـهبان قدم بر ميداشت
نگـهبان از ميان چند در او را با مجوز عبور داد و انگـاه جلوي اتاق
رئيس ايستاد و در زد وقتي اجازه ورود گرفت زنداني را
قبل از خـودش داخل اتاق هل داد و خـود عقبتر ايستاد
رئيس با صداي تـو دماغي گفت:بيا جلوتر
سيامك در سكوت اتاق كه تنها صداي دمپايي او به گوش ميرسيد

لینک دانلود رمان به انتظارت خواهم ماند 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0