دانلود رمان به دلتنگی هایم دست نزن  از P & D

دانلود رمان به دلتنگی هایم دست نزن از P & D

ژانر : -

به دلتنگی هایم دست نزن عینک آفتابیمو رو صورتم برداشتم تا خوب خیابونا و آدما رو ببینم با وجود اینکه اوایل اسفند بود ولی گرما همه رو کلافه کرده بود نگاه راننده میکنم آفتابگیر ماشینو داده پایین و به چراغ قرمز زل زده انگار این کار آرومش میکنه یا شاید فک میکنه اگه نگاه چراغ کنه زودتر سبز میشه از فکر راننده میام بیرونو یکم بیشتر رو صندلی لم میدمو چشمامو می بندم از فکر قیافه بهت زده اش خنده رو لبام میشینه این

دانلود رمان به دلتنگی هایم دست نزن pdf از P & D با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان P & D مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/غمـگین
خلاصه رمان به دلتنگی هایم دست نزن
عینک آفتابیمو رو صورتم برداشتم تا خـوب خیابونا و آدما رو ببینم با وجود اینکه اوایل اسفند بود
ولی گرما همه رو کلافه کرده بود نگـاه راننده مـیکنم آفتابگیر ماشینو داده پایین و به چراغ قرمز
زل زده انگـار این کـار آرومش مـیکنه یا شایـد فک مـیکنه اگـه نگـاه چراغ کنه زودتر سبز مـیشـه
از فکر راننده مـیام بیرونو یکم بیشتر رو صندلی لم مـیـدمو چشمامو مـی بندم از فکر قـیافه
بهت زده اش خنده رو لبام مـیشینه این قسمت سفرم از همه جاش بیشتر برام دیرتر مـیگذره
انگـار همـین چندتا خیابون تا خـونه اشون یه سال مـی گذره مـیخـوام بازم خـودمو با کـاغذ کوچیکی
که تـوش ادرس خـونه اشونو که از رو جعبه ای که تازگی واسه ولنتاین واسم فرستاده بود
نوشتم، باز کنم و نگـاه کنم ولی مـی بینم تمام ادرسو حفظ کردم اینقد نگـاه کردم!
گفتی شـهر نمایش بعد چی؟ با صدای راننده به خـودم مـیام اطرافو نگـاه مـیکنم
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان پانیک

لینک دانلود رمان  به دلتنگی هایم دست نزن

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0