دانلود رمان بیمارستان عاشقی  از نگار

دانلود رمان بیمارستان عاشقی  از نگار

ژانر : -

: رو مبل ولو شدم و تو گوشیم داشتم میگشتم تازه از دانشگاه اومده بودم و خیلی خسته و گشنه بودم پاشدم رفتم تو آشپزخونه و غذامو گرم کردم و همونجوری تو بشقاب برداشتم آوردم تو سالن و شروع به خوردن کردم یه چشمم به گوشی و یه چشمم به قاشق بود یه قاشق عدس پلو گذاشتم دهنم و شروع کردم به جویدن یه لحظه حس کردم یه چیزی تو دهنمه کشیدمش بیرون

دانلود رمان بیمارستان عاشقـی pdf از نگـار با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان نگـار مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان:
رو مبل ولو شـدم و تـو گوشیم داشتم مـیگشتم تازه از دانشگـاه اومده بودم و خیلی خستـه و گشنه بودم پاشـدم رفتم تـو آشپزخـونه و غذامو گرم کردم و همونجوری تـو بشقاب برداشتم آوردم تـو سالن و شروع به خـوردن کردم یه چشمم به گوشی و یه چشمم به قاشق بود یه قاشق عدس پلو گذاشتم دهنم و شروع کردم به جویـدن یه لحظه حس کردم یه چیزی تـو دهنمه کشیـدمش بیرون

لینک دانلود رمان بیمارستان عاشقی  

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0