دانلود رمان بی من مرو  از شهره وکیلی

دانلود رمان بی من مرو از شهره وکیلی

ژانر :

رامش در پونزده سالگی عاشق بهنام میشه و باهاش ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج سه فرزند هستش رامش که زنی بسیار تندخو و خودسر هستش تصمیم میگیره که بوسیله ی برادرش به امریکا مهاجرت کنه ولی بهنام با اینکار موافق نیست اما… اول رمان رامش که هنر ساعت ها حرف زدن و چیزی نگفتن از صفت های بارزش بود به قول خودش برای اینکه شوهر را از عالم انجماد بیرون بکشد خود را به مقصود برساند ، لحن کالمش را مخملی کرده بود. زبان چرب و نرم او برای شوهری چون بهنام زبان چندان آشنایی نبود ولی به رغم تصنعی بودنش برای مردی که طی شانزده هفده سال زندگی مشترک به جز نامزدی و چند ماه اول زندگی بقیه ی سال ها را خاررزارهای دل پشت سر گذاشته بود و احساسات پر شورش بی آن که در بستری مناسب به جریان بیفتد و ایجاد لذت بکند به دست انداز افتاده بود غنیمتی به شمار می آمد. و حاال در فضایی که شادی شکننده ای در آن موج می زد احساس خوبی داشت. بهنام مردی آرام ، بی ازار و نرم خو بود و مثل خیلی ها موقعیت زندگی او را شرطی کرده بود همه دوستش داشتند و او بی آن که از جا تکان بخورد همه جا بود. در قلب همه. این هنر ناپیدایش بود. سلطه ی سحرانگیزی که نزد همه محبوبش می کرد. این روحیه و این نوع شخصیت دلخواه بسیاری از زن ها بود. اما برای رامش که همچون توده ای پر حرارت و به همفشرده، با طغیانس جادویی و غیر قابل درک…

دانلود رمان بی من مرو pdf از شـهره وکیلی لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان شـهره وکیلی یباشـد
موضوع رمان: عاشقانه
خلاصه رمان بی من مرو
رامش در پونزده سالگی عاشق بهنام مـیشـه و باهاش ازدواج مـیکنه که حاصل این ازدواج سه فرزند هستش
رامش که زنی بسیار تندخـو و خـودسر هستش تصمـیم مـیگیره که بوسیله ی برادرش به امریکـا
مهاجرت کنه ولی بهنام با اینکـار موافق نیست اما…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان سبکباران ساحل ها
قسمت اول رمان بی من مرو
رامش که هنر ساعت ها حرف زدن و چیزی نگفتن از صفت های بارزش بود به قول خـودش برای اینکه شوهر را از
عالم انجماد بیرون بکشـد خـود را به مقصود برساند ، لحن کـالمش را مخملی کرده بود. زبان چرب و نرم او برای
شوهری چون بهنام زبان چندان آشنایی نبود ولی به رغم تصنعی بودنش برای مردی که طی شانزده هفده سال
زندگی مشترک به جز نامزدی و چند ماه اول زندگی بقـیه ی سال ها را خاررزارهای دل پشت سر گذاشتـه بود و
احساسات پر شورش بی آن که در بستری مناسب به جریان بیفتد و ایجاد لذت بکند به دست انداز افتاده بود
غنیمتی به شمار مـی آمد. و حاال در فضایی که شادی شکننده ای در آن موج مـی زد احساس خـوبی داشت.
بهنام مردی آرام ، بی ازار و نرم خـو بود و مثل خیلی ها موقعیت زندگی او را شرطی کرده بود
همه دوستش داشتند و او بی آن که از جا تکـان بخـورد همه جا بود. در قلب همه. این هنر ناپیـدایش بود. سلطه ی
سحرانگیزی که نزد همه محبوبش مـی کرد. این روحیه و این نوع شخصیت دلخـواه بسیاری از زن ها بود. اما برای
رامش که همچون تـوده ای پر حرارت و به همفشرده، با طغیانس جادویی و غیر قابل درک…

لینک دانلود رمان بی من مرو

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0