دانلود رمان تاوان گناه خواهرم  از پانی 

دانلود رمان تاوان گناه خواهرم  از پانی 

ژانر :

: ویدا فرخ دانشجوی ۲۵ ساله ی پرستاریه و زندگی آرومی داره …. داره برای مرحله ی مهم زندگیش یعنی ازدواج آماده میشه که ناگهان با گناهی که خواهر دوقلوش دیبا مرتکب میشه زندگی آرومش به هم میریزه و ویدا مجبور میشه همه ی زندگیشو کنار بگذاره و…

دانلود رمان تاوان گناه خـواهرم pdf از پانی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان پانی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
ویـدا فرخ دانشجوی ۲۵ ساله ی پرستاریه و زندگی آرومـی داره …. داره برای مرحله ی مهم زندگیش یعنی ازدواج آماده مـیشـه که ناگـهان با گناهی که خـواهر دوقلوش دیبا مرتکب مـیشـه زندگی آرومش به هم مـیریزه و ویـدا مجبور مـیشـه همه ی زندگیشو کنار بگذاره و…

لینک دانلود رمان تاوان گناه خواهرم 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0