دانلود رمان تا ابدیت  از نگار جوینده

دانلود رمان تا ابدیت  از نگار جوینده

ژانر : -

تا ابدیت فنجان را که در دست گرفتم، داغی اش انگشتانم را به گز گز انداخت سرم را با طمانینه به سمتش برگرداندم و نگاهش کردم مانند همیشه بود محکم، استوار، آرام و با چشمانی قیر مانند در انتهایی ترین نقطه ی اقیانوس محبت ضربان قلبم را کنار گوشم احساس می کردم کوبشش از برکت گرمای او بود و حضورش چشمانش خندید لب هایش هم! انگشت اشاره اش را تا نزدیک صورتم پیش آورد و من گر گرفتم! صدای 《 یک، دو، سه ، شوک!》، گفتنِ فردی غریبه در گوشم زنگ زد ! کوه استوارم خمیده شد تصویرش هر لحظه در مه غلیظی فرو رفت و مات و مات تر شد با تمام جان و توانم به سمتش خیز برداشتم اما پاهایم به زمین میخ شده بود صدای بوق در گوشم زنگ زد فنجان از دستم رها شد دست هایم هم، یخ کرد ! رمان پیشنهادی: دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

دانلود رمان تا ابدیت pdf از نگـار جوینده با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان نگـار جوینده مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/معمایی
خلاصه رمان تا ابدیت
فنجان را که در دست گرفتم، داغی اش انگشتانم را به گز گز انداخت
سرم را با طمانینه به سمتش برگرداندم و نگـاهش کردم
مانند همـیشـه بود محکم، استـوار، آرام و با چشمانی قـیر مانند
در انتـهایی ترین نقطه ی اقـیانوس محبت ضربان قلبم را کنار گوشم
احساس مـی کردم کوبشش از برکت گرمای او بود و حضورش
چشمانش خندیـد لب هایش هم! انگشت اشاره اش را تا نزدیک صورتم پیش آورد و من گر گرفتم!
صدای 《 یک، دو، سه ، شوک!》، گفتنِ فردی غریبه در گوشم زنگ زد !
کوه استـوارم خمـیـده شـد تصویرش هر لحظه در مه غلیظی فرو رفت و
مات و مات تر شـد با تمام جان و تـوانم به سمتش خیز برداشتم
اما پاهایم به زمـین مـیخ شـده بود صدای بوق در گوشم زنگ زد
فنجان از دستم رها شـد دست هایم هم، یخ کرد !
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

لینک دانلود رمان تا ابدیت  

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0