دانلود رمان تجاوز مشروع  از نیروانا صابری 

دانلود رمان تجاوز مشروع  از نیروانا صابری 

ژانر :

: شاید معرفی یک اثر سخت تر از نگارش آن باشد ! زمانی فکر نوشتن این داستان به ذهنم چنگ انداخت که در ماشین دوستی نشسته بودم و روایت زندگی زناشویی اش را با اندوه برایم تعریف می کرد. زندگی او برایم قابل درک نبود. چگونه یک زن می تواند چنین چیزی را تحمل کند؟ و او بود که قهرمان اولین اپیزود این داستان شد.نمی توانم شرح دهم که چقدر بارها و بارها درد و رنج شخصیت اپیزود اول داستان را در ذهنم تجسم کردم . شاید در همین اواخر بود که دیدم خانم “الهه بقراط” نیز داستانی در مجموعه “زنانه” دارند که به مضمون اپیزود اول نزدیک است .اما اپیزودهای بعدی را بعید می دانم کمتر کسی راجع به شخصیت هایشان سخن گفته باشد. امید اینکه این اثر در بیان روایت ، صادقانه عمل کرده باشد و هم از جهت داستانی کم نقص باشد.

دانلود رمان تجاوز مشروع pdf از نیروانا صابری با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان نیروانا صابری مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه 
خلاصه رمان:
شایـد معرفی یک اثر سخت تر از نگـارش آن باشـد !
زمانی فکر نوشتن این داستان به ذهنم چنگ انداخت که در ماشین دوستی نشستـه بودم و روایت زندگی زناشویی اش را با اندوه برایم تعریف مـی کرد. زندگی او برایم قابل درک نبود. چگونه یک زن مـی تـواند چنین چیزی را تحمل کند؟ و او بود که قهرمان اولین اپیزود این داستان شـد.نمـی تـوانم شرح دهم که چقدر بارها و بارها درد و رنج شخصیت اپیزود اول داستان را در ذهنم تجسم کردم . شایـد در همـین اواخر بود که دیـدم خانم “الهه بقراط” نیز داستانی در مجموعه “زنانه” دارند که به مضمون اپیزود اول نزدیک است .اما اپیزودهای بعدی را بعیـد مـی دانم کمتر کسی راجع به شخصیت هایشان سخن گفتـه باشـد.
امـیـد اینکه این اثر در بیان روایت ، صادقانه عمل کرده باشـد و هم از جهت داستانی کم نقص باشـد.

لینک دانلود رمان تجاوز مشروع 

  • 20 views