دانلود رمان ترانه ات میشوم  از میسیز فرنوش 

دانلود رمان ترانه ات میشوم  از میسیز فرنوش 

ژانر :

: در پیچ وخم بلندای سرنوشتدستم را میگشایم رو به مخمل نقره اگین سرد تا شاید راهی باشد برای رهایی از بند آتش جانها تا وصال به اوج تریـنِ بی نهایت غافل از اینکه در این مسیر بن بستی حاکم بود زنجیری از جنس برترین” ترانه هـا” پایبند بن بستم کرد و نوایی از اعماق جان مرا درگیر احساسی شاید پوچ زمزمه میکنم زیر لب، تا وجودم را به رخ برترین ترانه ها بکشم برای کوک کردن ناهموار ترین رقصها ودر آوایی برخاسته از جان همراهم میشوی برای شنیدن چشم میبندم رو به همه ی نقره های زندگی تا شاید ملودی ها را پا به پایم همراه کنم

دانلود رمان ترانه ات مـیشوم pdf از مـیسیز فرنوش با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان  مـیسیز فرنوش  مـیباشـد
موضوع رمان :طنز
خلاصه رمان:
در پیچ وخم بلندای سرنوشتدستم را مـیگشایم
رو به مخمل نقره اگین سرد
تا شایـد راهی باشـد
برای رهایی از بند آتش جانها
تا وصال به اوج تریـنِ بی نهایت
غافل از اینکه در این مسیر بن بستی حاکم بود
زنجیری از جنس برترین” ترانه هـا” پایبند بن بستم کرد
و نوایی از اعماق جان مرا درگیر احساسی شایـد پوچ
زمزمه مـیکنم زیر لب، تا وجودم را به رخ برترین ترانه ها بکشم
برای کوک کردن ناهموار ترین رقصها
ودر آوایی برخاستـه از جان همراهم مـیشوی برای شنیـدن
چشم مـیبندم رو به همه ی نقره های زندگی
تا شایـد ملودی ها را پا به پایم همراه کنم

لینک دانلود رمان ترانه ات میشوم 

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(