دانلود رمان ترانه های نیمه شب  از مریم جعفری

دانلود رمان ترانه های نیمه شب  از مریم جعفری

ژانر :

ترانه های نیمه شب داستان دختری که پس از مرگ برادرش تنها در شهری بزرگ به دنبال مکانی برای ماندن می گردد که دست تقدیر او را در کنار در خانه ی مردی ثروتمند به طوری شگفت اور می برد داستان در مدتی که دختر در خانه ی ان مرد برای جبران خوبیش کار می کند بسیار زیبا وجالب است وخواننده را به خوبی جذب و متوجه ی داستان میکند ..بعد فهمیدن عشق ان مرد نسبت به خود خانه ی اورا ترک کرده و وداستان بیش از بیش جالب می شود در وصف این داستان نمی دونم که چه بگم تا نخونید متوجه احساسم نسبت به این داستان نمیشید دانلود رمان مستانه عشق مریم جعفری متن اول رمان ترانه های نیمه شب داشتم به دانشگاه میرفتم که دانیال محمدی صدام کرد)یکی از همکالسی هام(خانم فردوس خانم فردوس یدفه متوجه کامران شدم که داره به طرف دانیال محمدی هجوم میاره شروع کرد به کتک زدنش -اقای محترم من همکالسی خانم فردوس هستم شنیدم جزوه های ایشون خیلی کامل هستن -تو غلط کردی مرتیکه عوضی رابطه ها از همین جا شروع میشه جزوه واین ات و اشغاال و دوباره شروع کرد به کتک زدنش منم که طبق معمول فقط بلد بودم جییییییییییییییغ بکشممممممممم شروع کردم به جیغ کشیدن دیدم اینطوری نمیشه همینجوری پیش بره کالسم دیر میشه دوون دوون ب طرف کالس رفتم که صدای اشنایی از پشت سرم گفت – ترانه ترانه برگشتم دیدم بیتاعه دوست صمیمیم -عه سالم خانوم خوشگل چ عجب چشم ما ب جمال شما باز شد دوم _بخدا در گیر بودم چندروزه پدرم سخت مریضه دانلود رمان جنون عشق _عه خدا شفاشون بده ایشاال عزیزم ببخشید که ناراحتت کردم بخدا نمیدونستم بیتاهمینطور که داشت اشکاشو پاک میکرد گفت نه گلم مشکلی نیست راسی جزوه هات کامل هستن اره؟ _اوهوم همشون کامل هستن _ممکنه جزوه هاتو بهم بدی؟ _  

دانلود رمان ترانه های نیمه شب pdf از مریم جعفری با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان مریم جعفری مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان ترانه های نیمه شب
داستان دختری که پس از مرگ برادرش تنها در شـهری بزرگ به دنبال مکـانی
برای ماندن مـی گردد که دست تقدیر او را در کنار در خانه ی مردی ثروتمند
به طوری شگفت اور مـی برد داستان در مدتی که دختر در خانه ی ان مرد
برای جبران خـوبیش کـار مـی کند بسیار زیبا وجالب است وخـواننده را به خـوبی جذب و
متـوجه ی داستان مـیکند ..بعد فهمـیـدن عشق ان مرد نسبت به خـود خانه ی اورا ترک کرده
و وداستان بیش از بیش جالب مـی شود در وصف این داستان نمـی دونم که
چه بگم تا نخـونیـد متـوجه احساسم نسبت به این داستان نمـیشیـد
دانلود رمان مستانه عشق مریم جعفری
متن اول رمان ترانه های نیمه شب
داشتم به دانشگـاه مـیرفتم که دانیال محمدی صدام کرد)یکی از همکـالسی

هام(خانم فردوس خانم فردوس یـدفه متـوجه کـامران شـدم که داره به طرف

دانیال محمدی هجوم مـیاره شروع کرد به کتک زدنش -اقای محترم من

همکـالسی خانم فردوس هستم شنیـدم جزوه های ایشون خیلی کـامل

هستن -تـو غلط کردی مرتیکه عوضی رابطه ها از همـین جا شروع مـیشـه

جزوه واین ات و اشغاال و دوباره شروع کرد به کتک زدنش منم که طبق

معمول فقط بلد بودم جییییییییییییییغ بکشممممممممم شروع کردم به

جیغ کشیـدن دیـدم اینطوری نمـیشـه همـینجوری پیش بره کـالسم دیر مـیشـه

دوون دوون ب طرف کـالس رفتم که صدای اشنایی از پشت سرم گفت –

ترانه ترانه برگشتم دیـدم بیتاعه دوست صمـیمـیم -عه سالم خانوم خـوشگل

چ عجب چشم ما ب جمال شما باز شـد دوم _بخدا در گیر بودم چندروزه

پدرم سخت مریضه دانلود رمان جنون عشق _عه خدا شفاشون بده ایشاال

عزیزم ببخشیـد که ناراحتت کردم بخدا نمـیـدونستم بیتاهمـینطور که داشت

اشکـاشو پاک مـیکرد گفت نه گلم مشکلی نیست راسی جزوه هات کـامل هستن اره؟

_اوهوم همشون کـامل هستن _ممکنه جزوه هاتـو بهم بدی؟ _

 

لینک دانلود رمان ترانه های نیمه شب 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0