دانلود رمان تصاحب  از آروایان

دانلود رمان تصاحب  از آروایان

ژانر : - -

تصاحب در آشفته بازار شهری پر از خطررو  قتل و جنایت ، آتوسا در هجده سالگی پا به بخش دوم زندگی اش گذاشته و پس از چهارسال، فقدان ارزش و اعتماد اورا به بخش سومی می کشاند که سخت تر از قبل نبوده‌، آسان تر نیست. تصاحب داستان دخترهای تنهایی است که جسورانه خود را از میان گرگ ها بیرون می کشند و گاه، نداشتنِ قدرتِ دفاع از حریم و شخصیت، آن ها را از پا در می آورد. سرنوشت عاشقانه های دخترک تنها که واژه ی حمایت برایش غریب است، چه می شود؟ ((شرح این رمان، کاملا اجتماعی و بر اساس اتفاقاتی است که واقعا وجود دارند اما درک نمی شوند.)) لطفا اگر درک درستی ندارید مطالعه نکنید…. اول رمان تصاحب به اطرافم نگاهي انداختم، شهر از همیشه ساکت تر به نظر مي رسید. بعد از یک پیاده روی نسبتا طوالني به خونه رسیدم. خونه ای که فقط اسم خونه رو برام یدک مي کشید. کلید انداختم و وارد شدم. همه جا سوت و کور بود. انگار امشب خبری از دورهمي و مهمان و… نبود. از پنج تا پله ی پهن ورودی باالا رفتم. نشستم و کتوني هام رو از پام بیرون آوردم. جورابم رو در آوردم، با تلخ خندی به پاهام نگاه کردم؛ انگشتام تاول زده بودن. نفس عمیقي از خستگي کشیدم. کفش هام رو داخل جا کفشي گذاشتم و وارد شدم. صدای موسیقي آرومي، فضا رو پر کرده بود. نور کم باعث شده بود متوجه حضور کسي نشم. چشمام که به نور عادت که آروم به سمت دستگاه پخش رفتم و خاموشش کردم. تا صدا رو قطع کردم، صدای اردشیر خان..

دانلود رمان تصاحب pdf از آروایان با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان آروایان مـیباشـد
موضوع رمان : درام/عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان تصاحب
در آشفتـه بازار شـهری پر از خطررو  قتل و جنایت ، آتـوسا در هجده سالگی پا
به بخش دوم زندگی اش گذاشتـه و پس از چهارسال، فقدان ارزش و اعتماد
اورا به بخش سومـی مـی کشاند که سخت تر از قبل نبوده‌، آسان تر نیست.
تصاحب داستان دخترهای تنهایی است که جسورانه خـود را از مـیان گرگ ها
بیرون مـی کشند و گـاه، نداشتنِ قدرتِ دفاع از حریم و شخصیت، آن ها را از پا در مـی آورد.
سرنوشت عاشقانه های دخترک تنها که واژه ی حمایت برایش غریب است، چه مـی شود؟
((شرح این رمان، کـاملا اجتماعی و بر اساس اتفاقاتی است که واقعا وجود دارند اما درک نمـی شوند.))
لطفا اگر درک درستی نداریـد مطالعه نکنیـد….
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان نفسی از جنس سکوت
قسمت اول رمان تصاحب
به اطرافم نگـاهي انداختم، شـهر از همـیشـه ساکت تر به نظر مي رسیـد.
بعد از یک پیاده روی نسبتا طوالني به خـونه رسیـدم.
خـونه ای که فقط اسم خـونه رو برام یـدک مي کشیـد.
کلیـد انداختم و وارد شـدم.
همه جا سوت و کور بود.
انگـار امشب خبری از دورهمي و مهمان و… نبود.
از پنج تا پله ی پهن ورودی باالا رفتم.
نشستم و کتـوني هام رو از پام بیرون آوردم.
جورابم رو در آوردم، با تلخ خندی به پاهام نگـاه کردم؛ انگشتام تاول زده بودن.
نفس عمـیقي از خستگي کشیـدم. کفش هام رو داخل جا کفشي گذاشتم و وارد شـدم.
صدای موسیقي آرومي، فضا رو پر کرده بود.
نور کم باعث شـده بود متـوجه حضور کسي نشم.
چشمام که به نور عادت که آروم به سمت دستگـاه پخش رفتم و خاموشش کردم.
تا صدا رو قطع کردم، صدای اردشیر خان..

لینک دانلود رمان تصاحب 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0