دانلود رمان تلنگری برای من  از شمیسا محمدی نیا_دنیا محمدی

دانلود رمان تلنگری برای من  از شمیسا محمدی نیا_دنیا محمدی

ژانر :

تلنگری برای من این رمان برای کسانی که بیماری قلبی دارند توصیه نمی شود، این رمان بسیار بسیار عاشقانه است پس لطفا قبل از آن که شروع به خواندن آن از سلامتی خود مطمئن شوید. می نویسیم، از عشقی پایدار، از عاشقانه ای بی همتا و از تکیه گاهی محکم و استوار… می نویسیم از عاشقی نیرومند که برای معشوقه ی خود چیزی جز مهربانی و لطف ندارد. رمانی متفاوت با اکثر رمان های عاشقانه ای که تا کنون به دست نویسندگان نوشته شده است. زندگی که مانند زندگی های دیگر فراز و نشیب داشته است، اما فقط به امید رسیدن به هدف ادامه پیدا کرده است. رمان ما کاملا واقعی است و ساخته ی تخیل نیست و هر آنچه که گفته شد حقیقتی از زندگی تک تک انسان های اطراف و حتی خودمان است. از توبه های شکسته شده، از دنیای غرق پلشتی از زندگیِ بدون او، از مرگ احساس تا خود آزادگی و از نفس آسوده ی آخر که حضورش پررنگ و پررنگ تر شد… آری، می نویسیم از عشق میان خدا و معشوقه اش. از معشوقه ای گناهکار و رو سیاه و عاشقی مهربان و بخشنده! اول رمان تلنگری برای من زندگی است دیگر… فراز و نشیب های زیادی دارد و این به من بستگی دارد که چگونه و با کمک چه کسانی در برابر مشکلات ایستادگی کنم. گاه فراموش می کنم هر آنچه که باید به خاطر داشته باشم و غرق می شوم در گناهانم و یادم می رود آن که هر لحظه و هر ثانیه به یادم است را. کوله بار گناهان بر دوشم ..

دانلود رمان تلنگری برای من pdf از شمـیسا محمدی نیا_دنیا محمدی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان شمـیسا محمدی نیا_دنیا محمدی مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه
خلاصه رمان تلنگری برای من
این رمان برای کسانی که بیماری قلبی دارند تـوصیه نمـی شود، این رمان بسیار بسیار عاشقانه است
پس لطفا قبل از آن که شروع به خـواندن آن از سلامتی خـود مطمئن شویـد.
مـی نویسیم، از عشقـی پایـدار، از عاشقانه ای بی همتا و از تکیه گـاهی محکم و استـوار…
مـی نویسیم از عاشقـی نیرومند که برای معشوقه ی خـود چیزی جز مهربانی و لطف ندارد.
رمانی متفاوت با اکثر رمان های عاشقانه ای که تا کنون به دست نویسندگـان نوشتـه شـده است.
زندگی که مانند زندگی های دیگر فراز و نشیب داشتـه است، اما فقط به امـیـد رسیـدن به هدف ادامه پیـدا کرده است.
رمان ما کـاملا واقعی است و ساختـه ی تخیل نیست و هر آنچه که گفتـه شـد حقـیقتی از زندگی
تک تک انسان های اطراف و حتی خـودمان است. از تـوبه های شکستـه شـده، از دنیای غرق پلشتی
از زندگیِ بدون او، از مرگ احساس تا خـود آزادگی و از نفس آسوده ی آخر که حضورش پررنگ و پررنگ تر شـد…
آری، مـی نویسیم از عشق مـیان خدا و معشوقه اش. از معشوقه ای گناهکـار و رو سیاه و عاشقـی مهربان و بخشنده!
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان خلوت نشین عشق
قسمت اول رمان تلنگری برای من
زندگی است دیگر…
فراز و نشیب های زیادی دارد و این به من بستگی دارد که چگونه و با کمک
چه کسانی در برابر مشکلات ایستادگی کنم. گـاه فراموش مـی کنم هر آنچه
که بایـد به خاطر داشتـه باشم و غرق مـی شوم در گناهانم و یادم مـی رود آن که هر لحظه و هر ثانیه به یادم است را.
کوله بار گناهان بر دوشم ..

لینک دانلود رمان تلنگری برای من 

  • 19 views