دانلود رمان جادوگران بی هویت (جلد دوم)  از یاسمن درودگر 

دانلود رمان جادوگران بی هویت (جلد دوم) از یاسمن درودگر 

ژانر : -

درسکوت به درختان مقابلم چشم دوخته بودم ماه ها سکوت جنگل من را حتی ازقبل هم منزوی تر کرده بودماه ها بود که خود را در میان جنگل های الف ها حبس کرده بودم هیچ یک از الف ها حق ورودبه

دانلود رمان جادوگران بی هویت (جلد دوم) pdf از یاسمن درودگر با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
          نویسنده این رمان یاسمن درودگر مـیباشـد
        موضوع رمان: ترسناک/تخیلی
خلاصه رمان جادوگران بی هویت (جلد دوم)
درسکوت به درختان مقابلم چشم دوختـه بودم ماه ها سکوت جنگل من را حتی ازقبل هم منزوی تر کرده
بودماه ها بود که خـود را در مـیان جنگل های الف ها حبس کرده بودم
هیچ یک از الف ها حق ورودبه قسمت شرقـی را نداشتند
تنها ملاقات کننده ی من شخص بندیک بود پادشاه جوان الف هرروز ساعتی را به ملاقات من مـی امد و
سعی در شکستن سکوتم داشت فایـده بود هیچ کدام از دل سوزی هایش محرم زخم های من
نمـی شـدند با مرگ ازدهایم انگـار روح از درون تن من به پرواز در امده بود
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان انار گل من
دانلود رمان پناه
قسمت اول رمان جادوگران بی هویت (جلد دوم)
امروز اخرین روز از سوگواری ام بودبه کنار پنجره ی اتاق رفتم و چشمانم را به جنگل سپیـد پوش شـده
دوختم سکوت سرد بیش تر از همـیشـه به چشم مـی امد نگـاه به کـالغ سیاهی کردم که درست مقابلم روی دریچه
نشست حیوان بیچاره با دیـدن من شروع به لرزیـدن کرد اما صدایی نداد درواقع من با جادو تمام حیوانات را مجبور
به سکوت کرده بودم برخالف مـیل قلبی اش کـالغ به فراخـوانم پاسخ داد وبر روی دستم نشست ارام با لب هایم به
پرهایش دمـیـدم وگفتم:ایزاروا }صدایت راپس بگیر{ حیوان بیچاره با شادی صدای غار غار مانندی را از خـود ساتع
کرد این بار وردم را در هوای جنگل جاری کردم
کمـی بعد جنگل پس از مدت ها پر از سر و صداهای مختلف شـد با امدن بندیک به دیـدارم این بار خـودم پیش قدم
شـدم وگفتم: با تـو ازدواج مـی کنم
پادشاه الف با با تعجب ….

لینک دانلود رمان جادوگران بی هویت (جلد دوم)

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(