دانلود رمان جنایت اذهان  از سیرا

دانلود رمان جنایت اذهان  از سیرا

ژانر : -

ماهان آشتیان وکیل مشهور و همسر سابقش مجبور می شوند به روی پرونده مشترک قتــل دو پیرمرد ثروتمند توسط فاحشه ای جوان کار کنند غافل از اینکه……

دانلود رمان جنایت اذهان pdf از سیرا با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان سیرا مـیباشـد
موضوع رمان:رازآلود/معمایی
خلاصه رمان
ماهان آشتیان وکیل مشـهور و همسر سابقش مجبور مـی شوند به روی پرونده مشترک قتــل دو پیرمرد ثروتمند
تـوسط فاحشـه ای جوان کـار کنند غافل از اینکه……

لینک دانلود رمان جنایت اذهان