دانلود رمان جهان موازی  از سانیا

دانلود رمان جهان موازی  از سانیا

ژانر :

ازی جهان های موازی اثبات نشده هستند. و هم چنان مثل یک تئوری باقی مانده اند. و این داستان کاملا تخیلی است. که در شب تولدش از طرف دوست صمیمی اش کتابی هدیه می گیرد،با مضنون [ازی] کتاب جادویی است. به وسیله آن کتاب جادویی، دختر خود خواه داستان،دنیاشو ترک می کنه… اول رمان ازی جهان های موازی اثبات نشده هستند.و هم چنان مثل یک تئوری باقی مانده اند،و این داستان کاملا تخیلی است. داستان در مورد دختری خود خواه و از خود راضی است،که در شب تولدش از طرف دوست صمیمی اش کتابی هدیه می گیرد،با مضنون [ازی] کتاب جادویی است،به وسیله آن کتاب جادویی، دختر خود خواه داستان،دنیاشو ترک می کنه……..

دانلود رمان جهان موازی pdf از سانیا با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
          نویسنده این رمان سانیا مـیباشـد
        موضوع رمان: تخیلی
     خلاصه رمان جهان موازی
جهان های موازی اثبات نشـده هستند.
و هم چنان مثل یک تئوری باقـی مانده اند.
و این داستان کـاملا تخیلی است.
که در شب تـولدش از طرف دوست صمـیمـی اش کتابی هدیه مـی گیرد،با مضنون [جهان موازی]
کتاب جادویی است.
به وسیله آن کتاب جادویی، دختر خـود خـواه داستان،دنیاشو ترک مـی کنه…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان پایان یک دورگـه
دانلود آهنگ راز
قسمت اول رمان جهان موازی
جهان های موازی اثبات نشـده هستند.و هم چنان مثل یک تئوری باقـی مانده اند،و این داستان کـاملا تخیلی است.
داستان در مورد دختری خـود خـواه و از خـود راضی است،که در شب تـولدش از طرف
دوست صمـیمـی اش کتابی هدیه مـی گیرد،با مضنون [جهان موازی]
کتاب جادویی است،به وسیله آن کتاب جادویی، دختر خـود خـواه داستان،دنیاشو ترک مـی کنه……..

لینک دانلود رمان جهان مو