دانلود رمان حوالی وحشت

دانلود رمان حوالی وحشت

ژانر :

: درباره گروهی از دانشجویان رشته باستان شناسی می باشد که با ورد به جنگلی اتفاقاتی سراسر ترس وهیجان برای ان ها رخ میدهد که خواندن ان برای علاقه مندان به رمان ترسناک توصیه میشود تمام رخدادهای این رمان سعی شده برگرفته از اتفاقات واقعی باشد///

دانلود رمان حوالی وحشت pdf از ریحانه اسدی/فایضه طیبات با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان ریحانه اسدی/فایضه طیبات مـیباشـد
موضوع رمان :ترسناک
خلاصه رمان:

درباره گروهی از دانشجویان رشتـه باستان شناسی مـی باشـد که با ورد به جنگلی اتفاقاتی سراسر ترس وهیجان برای ان ها رخ مـیـدهد که خـواندن ان برای علاقه مندان به رمان ترسناک تـوصیه مـیشود
تمام رخدادهای این رمان سعی شـده برگرفتـه از اتفاقات واقعی باشـد///

لینک دانلود رمان