دانلود رمان خوگیر دلدادگی  از هنگام 

دانلود رمان خوگیر دلدادگی از هنگام 

ژانر :

 تیلاو پسری که عاشقانه وار نیوانو مـیپرستـه ، همه چی از یه تماس شروع مـیشـه! تماسی که تیلاو تمام شجاعتشو جمع مـیکنه تا عشق بیکرانش رو به نیوانِ مغرور و سرد داستانمون اعتراف کنه … اول رمان از شدت استرس نمیدونستم چندبار طول و عرض اتاقو رژه رفتم تا این که بالاخره متین کلافه شده دستشو روی شونم گذاشته بسه تیالو بشین سرجات مگه خودت نمیگفتی میخای این کارو انجام بدی؟ مگه نمیگفتی اصال + کار درست همینه پس برای چی استرس داری؟ تمام حرفای متین حقیقت بود ولی انگار تیالوی که دیشب این حرفارو میزد من نبودم اگه مطمعین نبودم از این کامال حالم خوب بوده میگفتم حتما مست و چِت بودم ولی نه!! سالم و هشیار بودم نمیتونم متین نمیشه سختمه برم بگم چی؟ سالم من تورو میخام؟ اونم کجا تو ایران! ایرانی که _ میگه من خالفکارم میگه من گناه کارم! نمیشه متین میترسم،اگه گفت استریت چی؟ میشکنم متین نابود میشم دستای همیشه سر شو دور شونم حلقه کرد سرم جایی میان شونه و گردنش قرار گرفته بود تیالو میدونی ک چقد برام عزیزی چقد دوست دارم بدتو نمیخام اگه بهش بگی دوست دارم + شاید نابودت کنه ولی اگه نگی مثل تمام این دوسال خودت خودتو نابود میکنی میدونم سخته …تیالو ولی تو قویتر از این حرفایی میتونی حرفاش دلمو گرم کرده بود بهم جرئت داده بود دوباره شده بودم همون تیالو دیشب بهش زنگ میزنم متین ولی تو کنارم باش، باش تا بتونم اعتماد به نفس حرف زدن داشته باشم، _ باش تا بتونم همین تیالو قوی االن باشم، باشه؟ میدونی که….

دانلود رمان خـوگیر دلدادگی pdf از هنگـام با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
          نویسنده این رمان هنگـام مـیباشـد
        موضوع رمان: عاشقانه
     خلاصه رمان خـوگیر دلدادگی
 تیلاو پسری که عاشقانه وار نیوانو مـیپرستـه ، همه چی از یه تماس شروع مـیشـه!
تماسی که تیلاو تمام شجاعتشو جمع مـیکنه تا عشق بیکرانش رو به نیوانِ مغرور و
سرد داستانمون اعتراف کنه …
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان آیمای من باش
دانلود رمان بی وفام
دانلود رمان دو مرد خشن من
قسمت اول رمان خـوگیر دلدادگی
از شـدت استرس نمـیـدونستم چندبار طول و عرض اتاقو رژه رفتم
تا این که بالاخره متین کلافه شـده دستشو روی شونم گذاشتـه
بسه تیالو بشین سرجات مـگـه خـودت نمـیگفتی مـیخای این کـارو انجام بدی؟ مـگـه نمـیگفتی اصال +
کـار درست همـینه پس برای چی استرس داری؟
تمام حرفای متین حقـیقت بود ولی انگـار تیالوی که دیشب این حرفارو مـیزد من نبودم اگـه
مطمعین نبودم از این کـامال حالم خـوب بوده مـیگفتم حتما مست و چِت بودم ولی نه!! سالم و
هشیار بودم
نمـیتـونم متین نمـیشـه سختمه برم بگم چی؟ سالم من تـورو مـیخام؟ اونم کجا تـو ایران! ایرانی که _
مـیگـه من خالفکـارم مـیگـه من گناه کـارم! نمـیشـه متین مـیترسم،اگـه گفت استریت چی؟ مـیشکنم
متین نابود مـیشم
دستای همـیشـه سر شو دور شونم حلقه کرد سرم جایی مـیان شونه و گردنش قرار گرفتـه بود
تیالو مـیـدونی ک چقد برام عزیزی چقد دوست دارم بدتـو نمـیخام اگـه بهش بگی دوست دارم +
شایـد نابودت کنه ولی اگـه نگی مثل تمام این دوسال خـودت خـودتـو نابود مـیکنی مـیـدونم سختـه
…تیالو ولی تـو قویتر از این حرفایی مـیتـونی
حرفاش دلمو گرم کرده بود بهم جرئت داده بود دوباره شـده بودم همون تیالو دیشب
بهش زنگ مـیزنم متین ولی تـو کنارم باش، باش تا بتـونم اعتماد به نفس حرف زدن داشتـه باشم، _
باش تا بتـونم همـین تیالو قوی االن باشم، باشـه؟
مـیـدونی که….

لینک دانلود رمان خوگیر دلدادگی

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(