دانلود رمان دارمت و ندارمت انگار  از فاطمه کاظمی

دانلود رمان دارمت و ندارمت انگار  از فاطمه کاظمی

ژانر : -

دارمت و ندارمت انگار ترانه دختر قصمون دوسال ک عاشق هم کلاسیش به اسم ارشه اما نمیتونه به این عشق اعتراف کنه تو همون اوضاع ارش هم به یکی دیگ از هم کلاسی هاش چشم داشته اما حسش مثل یه نسیم زود گذره ک اتفاقا از این بابت هم کلی ضربه میخوره حالا چجوری میشه ک ترانه به ارش میرسه… تازه توی داستان کلی ماجرا هس … سیاست زنانه وروان شناختی وشوهرداری ببینیم ترانه چطور با کاراش وحرفاش پسر مردمو از راه بدر میکنه… اول رمان دارمت و ندارمت انگار سرکلاس نشستھ بودیم وھمھ بچھ ھا درحال جزو نوشتن بودن استاد کیان ھم داش یھ سره درس میداد منم جونم براتون بگ داشتم بادقت ھم گوش میدادم ھم می نوشتم وسعی میکردم خوش خط باشھ تابتونم اخر ترم واینا بخونم وشاید خخخ خدارو چھ دیدی خدا زد پس کلھ یکی وامد از من جزو گرف بعد یھو عاشقم شد یھواون یھ نفر ارش شد خیلی خوب خیلی ھم عالیی خخخخ ترانھ توبازجوووو زده شدی دختروجدان جان من بیخی من شو دارم درس گوش میدم برو بعدا خدمت میرسم تا نصیحتم کنی جان عمھ کتی راس میگم . اره ارواح خاک عمھ ات اووووف منم خلما بھ درسم برسم والا اینا ک واسھ من نمره نمیشھ .دیگ تا اخر کلاس حواسمو دادم بھ درس بھ محیط درو اطرافم اھمیت ندادم ..خلاصھ ک یک ساعت ونیم دیگ درس گوشیدیم تا اینک کیان جووون بیخیال شد گفت خستھ نباشید بااینک درسم خوب بود ولی واقعا سر کلاس کیان از ھرچی درس ومدرک تحصیلی بدم میومد بسکھ این استاد کیان بااخم ھابا درھم وجدی از اول تااخر جزمیداد وسط دزسم…

دانلود رمان دارمت و ندارمت انگـار pdf از فاطمه کـاظمـی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان فاطمه کـاظمـی مـیباشـد
موضوع رمان:عاشقانه/طنز

خلاصه رمان دارمت و ندارمت انگـار
ترانه دختر قصمون دوسال ک عاشق هم کلاسیش به اسم ارشـه اما نمـیتـونه به این عشق اعتراف کنه
تـو همون اوضاع ارش هم به یکی دیگ از هم کلاسی هاش چشم داشتـه اما حسش مثل یه نسیم زود
گذره ک اتفاقا از این بابت هم کلی ضربه مـیخـوره حالا چجوری مـیشـه ک ترانه به ارش مـیرسه… تازه
تـوی داستان کلی ماجرا هس … سیاست زنانه وروان شناختی وشوهرداری ببینیم ترانه
چطور با کـاراش وحرفاش پسر مردمو از راه بدر مـیکنه…
رمان پیشنهادی:دانلود رمان حقمه فاطمه کـاظمـی
قسمت اول رمان دارمت و ندارمت انگـار
سرکلاس نشستھ بودیم وھمھ بچھ ھا درحال جزو نوشتن بودن استاد کیان ھم داش یھ
سره درس مـیـداد منم جونم براتـون بگ داشتم بادقت ھم گوش مـیـدادم ھم مـی نوشتم
وسعی مـیکردم خـوش خط باشھ تابتـونم اخر ترم واینا بخـونم وشایـد خخخ خدارو چھ
دیـدی خدا زد پس کلھ یکی وامد از من جزو گرف بعد یھو عاشقم شـد یھواون یھ نفر
ارش شـد خیلی خـوب خیلی ھم عالیی خخخخ ترانھ تـوبازجوووو زده شـدی
دختروجدان جان من بیخی من شو دارم درس گوش مـیـدم برو بعدا خدمت مـیرسم تا
نصیحتم کنی جان عمھ کتی راس مـیگم .
اره ارواح خاک عمھ ات
اووووف منم خلما بھ درسم برسم والا اینا ک واسھ من نمره نمـیشھ .دیگ تا اخر
کلاس حواسمو دادم بھ درس
بھ محیط درو اطرافم اھمـیت ندادم ..خلاصھ ک یک ساعت ونیم دیگ درس گوشیـدیم تا
اینک کیان جووون بیخیال شـد گفت
خستھ نباشیـد
بااینک درسم خـوب بود ولی واقعا سر کلاس کیان از ھرچی درس ومدرک تحصیلی
بدم مـیومد بسکھ این استاد کیان بااخم ھابا درھم وجدی از اول تااخر جزمـیـداد
وسط دزسم…

لینک دانلود رمان دارمت و ندارمت انگار  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0