دانلود رمان دایره بی گوشه  از ناشناس

دانلود رمان دایره بی گوشه  از ناشناس

ژانر : -

دایره بی گوشه زن دو حرف است و زندگیست.و مرد؛این سه حرفی-؛ امنیت… و چه مکمل خوبی می شوند این دو؛ زمانیکه مرد؛ مردانگیش را تماما پای امنیت زن زندگی اش بگذارد؛ و زن؛ زنانگی اش را تماما پای مرد زندگی اش خرج کند… اول رمان دایره بی گوشه بوی حلوا و صدای نوحه مردی درمیان قبرستان غوغا میکرد. زنی در میانه بهت و ناباوری گوشه تلی از خاک هایی که مرد نامرد زندگی اش را در برگرفته بود نشسته بود. کدام خاطره مشترکشان را باید مرور میکرد تا اشک بریزد برای این گونه رفتنش! دروغ نمی گفت روزهای زیادی در سه سال زندگی مشترک با او مرگش را کرده بود اما نه وقتی برای اولین بار نیاز به کسی داشت که از او حمایت کند. امروز بی کس و کارترین آدم روی زمین بود.

دانلود رمان دایره بی گوشـه pdf از ناشناس با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
          نویسنده این رمان ناشناس مـیباشـد
        موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی
     خلاصه رمان دایره بی گوشـه
زن دو حرف است و زندگیست.و مرد؛این سه حرفی-؛ امنیت… و چه مکمل خـوبی مـی شوند این دو؛
زمانیکه مرد؛ مردانگیش را تماما پای امنیت زن زندگی اش بگذارد؛
و زن؛ زنانگی اش را تماما پای مرد زندگی اش خرج کند…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان آذرخشی مـیان رگ هایم
قسمت اول رمان دایره بی گوشـه
بوی حلوا و صدای نوحه مردی درمـیان قبرستان غوغا مـیکرد. زنی در مـیانه بهت و ناباوری گوشـه تلی از خاک هایی
که مرد نامرد زندگی اش را در برگرفتـه بود نشستـه بود. کدام خاطره مشترکشان را بایـد مرور مـیکرد تا اشک بریزد
برای این گونه رفتنش! دروغ نمـی گفت روزهای زیادی در سه سال زندگی مشترک با او مرگش را کرده بود
اما نه وقتی برای اولین بار نیاز به کسی داشت که از او حمایت کند. امروز بی کس و کـارترین آدم روی زمـین بود.

لینک دانلود رمان دایره بی گوشه 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0