دانلود رمان دختر هوس باز 

دانلود رمان دختر هوس باز 

ژانر :

: هر روز با یک نفر در حیاط دانشگاه بود.در کل دانشگاه بد نام بود و همه ازش بد می گفتند.نمی دونید وقتی در موردش حرف بدی می شنیدم چطور آتیش می گرفتم اما راستش حرف هایشان دروغ نبود.فقط خدا و دوستم مرتضی می دونستند من ازش خوشم میاد.البته نه مثل پسرای دیگه که از اون خوششون میومد،نمی دونم چطور براتون بگم که جنس دوست داشتنم فرق داشت.مرتضی گفت:چرا ازش خوشت میاد؟نگاهی کردم و گفتم:معصومه! دیگه هیچی نگفت و سوالی نپرسید و رفت.فردا بهم گفت:برو جلو،نترس .واگه ازش خوشت میاد باهاش ازدواج کن. گفتم:آخه بد نام هستش،تازه گناهکار هم هستش.من خودم دارم می بینم.

دانلود رمان دختر هوس باز pdf از نامشخص با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه 
خلاصه رمان:
هر روز با یک نفر در حیاط دانشگـاه بود.در کل دانشگـاه بد نام بود و همه ازش بد مـی گفتند.نمـی دونیـد وقتی در موردش حرف بدی مـی شنیـدم چطور آتیش مـی گرفتم اما راستش حرف هایشان دروغ نبود.فقط خدا و دوستم مرتضی مـی دونستند من ازش خـوشم مـیاد.البتـه نه مثل پسرای دیگـه که از اون خـوششون مـیومد،نمـی دونم چطور براتـون بگم که جنس دوست داشتنم فرق داشت.مرتضی گفت:چرا ازش خـوشت مـیاد؟نگـاهی کردم و گفتم:معصومه!
دیگـه هیچی نگفت و سوالی نپرسیـد و رفت.فردا بهم گفت:برو جلو،نترس .واگـه ازش خـوشت مـیاد باهاش ازدواج کن.
گفتم:آخه بد نام هستش،تازه گناهکـار هم هستش.من خـودم دارم مـی بینم.

لینک دانلود رمان دختر هوس ب

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0