دانلود رمان در خدمت عشق  از ف. منتظری

دانلود رمان در خدمت عشق از ف. منتظری

ژانر : - -

 یه دختر خیلی شیطون و باهوش و همچنین خیلی احساساتی بنام نفس هستش که تو یه خانواده چهار نفره زندگی میکنه.او تو دانشگاه خوب رشته پزشکی قبول میشه و با دوست صمیمیش بنام آیناز پا به دانشگاه میزاره. تو دانشگاه هم شیطونی های خودشو انجام میده و البته یه سری دردسرها هم براش ایجاد میشه که باید خونده بشه. او با یه پسر تو به نام کیارش خیلی بده و در واقع نمیدونه که کیارش کی هستش … این دوتا درعین اینکه خیلی باهم بد هستند سر هم دیگه بلا میارن … تا اینکه روزی نفس دزدیده میشه و … و اما کیارش که یه پسر مغرور و پولدار قول خودش خیلی مهربون هم هست…و دخترباز هستش… اول رمان  جون نفس فقط همین یکی قول . همونطور که به برگش نگاه میکرد گفت: نه ای تو روحت دختر آخه چرا؟ مگه من چقدر ازت گرفتم با این میشه پنج تا دیگه خوبه همه امتحانامو بیست میشما .این یکی هم بخاطر این بود که تازه دیروز از سرین اومده بودیمه .حسابتو می رسم؛ داشتم با خودم حرؾ میزدم که یدفعه دیدم خانم زندی گفت: برگه ها باال . ای بابا کارم تموم شد دیگه ؛ فاتحم خوندس برگه رو به زندی دادم و پشت چشمیم برای آیناز نازک کردم اونم مثل شرمنده ها سرش و انداخته بود پایین میدونم که حق با اونه چون بیچاره دقیقا تو دهن زندی نشسته بود و نمی تونست تقلب برسونه ]البته هموناییم که داد و به زور گرفتم.[ ولی خوب ؼرورم اجازه نمیده که من برم پیشش هرچند اونم باید یاد بگیره تا جای بهتر…

دانلود رمان در خدمت عشق pdf از ف. منتظری با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان ف. منتظری مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/کلکلی/پلیسی
خلاصه رمان در خدمت عشق
 یه دختر خیلی شیطون و باهوش و همچنین خیلی احساساتی بنام
نفس هستش که تـو یه خانواده چهار نفره زندگی مـیکنه.او تـو
دانشگـاه خـوب رشتـه پزشکی قبول مـیشـه و با دوست صمـیمـیش
بنام آیناز پا به دانشگـاه مـیزاره. تـو دانشگـاه هم شیطونی های
خـودشو انجام مـیـده و البتـه یه سری دردسرها هم براش ایجاد
مـیشـه که بایـد خـونده بشـه. او با یه پسر تـو به نام کیارش خیلی
بده و در واقع نمـیـدونه که کیارش کی هستش … این دوتا
درعین اینکه خیلی باهم بد هستند سر هم دیگـه بلا مـیارن …
تا اینکه روزی نفس دزدیـده مـیشـه و … و اما کیارش که یه پسر
مغرور و پولدار قول خـودش خیلی مهربون هم هست…و دخترباز هستش…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان پلیس های شیطون و مغرور
قسمت اول رمان در خدمت عشق
 جون نفس فقط همـین یکی قول .
همونطور که به برگش نگـاه مـیکرد گفت: نه
ای تـو روحت دختر آخه چرا؟ مـگـه من چقدر ازت
گرفتم با این مـیشـه پنج تا دیگـه خـوبه همه
امتحانامو بیست مـیشما .این یکی هم بخاطر این بود
که تازه دیروز از سرین اومده بودیمه .حسابتـو
مـی رسم؛ داشتم با خـودم حرؾ مـیزدم که یـدفعه دیـدم
خانم زندی گفت: برگـه ها باال . ای بابا کـارم
تموم شـد دیگـه ؛ فاتحم خـوندس
برگـه رو به زندی دادم و پشت چشمـیم برای آیناز نازک کردم
اونم مثل شرمنده ها سرش و انداختـه بود
پایین مـیـدونم که حق با اونه چون بیچاره دقـیقا تـو دهن
زندی نشستـه بود و نمـی تـونست تقلب برسونه ]البتـه
هموناییم که داد و به زور گرفتم.[ ولی خـوب ؼرورم اجازه
نمـیـده که من برم پیشش هرچند اونم بایـد یاد
بگیره تا جای بهتر…

لینک دانلود رمان در خدمت عشق

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0