دانلود رمان در پی تاریکی  از عرفانه میرزانیا

دانلود رمان در پی تاریکی  از عرفانه میرزانیا

ژانر :

در پی تاریکی میخواهم راوی داستانی باشم از نوع تاریکی دریا مانند… میخوام بنویسم از تاریکی که در پسش چیز هایی منتظرمان است که فکرش راهم نمیکنی… داستانی پر تلاطم و مواج… داستانی از قعر تاریکی تا به دنبال روشنایی… اول رمان در پی تاریکی نگاهی به صورت اخموی محمدرضا کرد… چیزی همانند نگرانی و ترس را در صورتش میدید.. آرام سمت محمدرضا رفت و دستش را گرفت… او نگاهی به همسر و نوعروسش کرد و لبخندی به چهره اش پاشید و آرام در گوشش گفت:”دیگه مال هم شدیم بانو…” مریم از شنیدن کلمه “بانو” دلش لرزید و خجالت کشید و سرش را پایین انداخت…این بانو گفتن ها همانا و آب شدن تمام قند های عالم در دل مریم همانا…. این بانو گفتن ها برای یک زن چندین معنی دارد… یعنی عشق…یعنی دوست داشتن….یعنی فدای بند بند وجودت و… محمدرضا خنده ای سر داد:”فدای اون خجالت کشیدنت خانومم…خجالت نداره که عزیز دلم….من شوهرتم…توهم خانومم”

دانلود رمان در پی تاریکی pdf از عرفانه مـیرزانیا با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
          نویسنده این رمان عرفانه مـیرزانیا مـیباشـد
        موضوع رمان: عاشقانه
     خلاصه رمان در پی تاریکی
مـیخـواهم راوی داستانی باشم از نوع تاریکی دریا مانند… مـیخـوام بنویسم از تاریکی که
در پسش چیز هایی منتظرمان است که فکرش راهم نمـیکنی… داستانی پر تلاطم و مواج…
داستانی از قعر تاریکی تا به دنبال روشنایی…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان بوی مسک
قسمت اول رمان در پی تاریکی
نگـاهی به صورت اخموی محمدرضا کرد…
چیزی همانند نگرانی و ترس را در صورتش مـیـدیـد..
آرام سمت محمدرضا رفت و دستش را گرفت…
او نگـاهی به همسر و نوعروسش کرد و لبخندی به چهره اش پاشیـد و آرام در گوشش گفت:”دیگـه
مال هم شـدیم بانو…”
مریم از شنیـدن کلمه “بانو” دلش لرزیـد و خجالت کشیـد و سرش را پایین انداخت…این بانو گفتن
ها همانا و آب شـدن تمام قند های عالم در دل مریم همانا….
این بانو گفتن ها برای یک زن چندین معنی دارد…
یعنی عشق…یعنی دوست داشتن….یعنی فدای بند بند وجودت و…
محمدرضا خنده ای سر داد:”فدای اون خجالت کشیـدنت خانومم…خجالت نداره که عزیز
دلم….من شوهرتم…تـوهم خانومم”

لینک دانلود رمان در پی تاریکی 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0