دانلود رمان در چشم من طلوع کن 

دانلود رمان در چشم من طلوع کن 

ژانر : -

غزاله زنی زیبا که با همسرو فرزند کوچکش در کرمان زندگی میکند برای عروسی خواهر شوهر برای اولین بار به تنهایی راهی شیراز میشود ولی باتوطئه یک قاچاقچی/مواد مخدر جاسازی شده در وسایل او توسط پلیس کشف و او به زندان می افتد با این که در تمام مراحل بازجویی که توسط سروانکیان زاد مهر غزاله به بیگناهی خود اصرار میورزد ولی بازجو بدون دلیل نمیتواند اورا آزاد کند وغزاله به زندان میافتد///

دانلود رمان در چشم من طلوع کن pdf از اعظم طیاری با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان اعظم طیاری مـی باشـد
موضوع رمان:عاشقانه/پلیسی
خلاصه رمان
غزاله زنی زیبا که با همسرو فرزند کوچکش در کرمان زندگی مـیکند برای عروسی خـواهر شوهر برای اولین بار به تنهایی راهی شیراز مـیشود ولی باتـوطئه یک قاچاقچی/مواد مخدر جاسازی شـده در وسایل او تـوسط پلیس کشف و او به زندان مـی افتد با این که در تمام مراحل بازجویی که تـوسط سروانکیان زاد مهر غزاله به بیگناهی خـود اصرار مـیورزد ولی بازجو بدون دلیل نمـیتـواند اورا آزاد کند وغزاله به زندان مـیافتد///

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0