دانلود رمان دفتر خاطرات نازگل  

دانلود رمان دفتر خاطرات نازگل  

ژانر :

: تصمیم خودمو گرفتم آره من تصمیمی گرفتم که باورم نمی شد..داشتم تیری رو از کمونم رها می کردم که علاوه برا زخمی کردن یکی دیگه خودم هم زخمی می کرد. نمی تونستم با اوضاعی که برام پیش اومده و ممکن بو در آینده از این بدتر هم بشه برگردم پیش خانواده ام اونم پیش خانواده ای که سه تا پسر غیرتی دارن..نمی تونستم بعد این مدت برگردم پیششون نه به عنوان دخترشون بلکه به عنوان یه زنی که توسط چند تا ارازل مریض مورد آزار قرار گرفته. باورم نمی شه که من شدم بازیگر////

دانلود رمان دفتر خاطرات نازگل pdf نیلوفر قائمـی فر با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان نیلوفر قائمـی فر مـیباشـد
موضوع رمان :اجتماعی
خلاصه رمان:
تصمـیم خـودمو گرفتم آره من تصمـیمـی گرفتم که باورم نمـی شـد..داشتم تیری رو از کمونم رها مـی کردم که علاوه برا زخمـی کردن یکی دیگـه خـودم هم زخمـی مـی کرد.
نمـی تـونستم با اوضاعی که برام پیش اومده و ممکن بو در آینده از این بدتر هم بشـه برگردم پیش خانواده ام اونم پیش خانواده ای که سه تا پسر غیرتی دارن..نمـی تـونستم بعد این مدت برگردم پیششون نه به عنوان دخترشون بلکه به عنوان یه زنی که تـوسط چند تا ارازل مریض مورد آزار قرار گرفتـه.
باورم نمـی شـه که من شـدم بازیگر////

لینک دانلود رمان دفتر خاطرات ن