دانلود رمان دو خواهر

 دانلود رمان دو خواهر

ژانر :

: عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی رامیتوان پاک کرد اما عشق راهرگز  یه نگاه به بلیط تو یه دستم کردم یه نگاه به ساعت پروازاخوب هنوز نیم ساعتی وقت داشتم ساک کوچک دستیم روی یه کی از صندلی های سالن گزاشتم موهای بلندم که سفت باالی سرم جمع کرده بودم باز کردم دوباره سردردم شروع شده بود ی تکونی به سرم و موهام دادم…

 دانلود رمان دو خـواهر pdf از فری بانو با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان فری بانو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی رامـیتـوان پاک کرد اما عشق راهرگز  یه نگـاه به بلیط تـو یه دستم کردم یه نگـاه به ساعت پروازاخـوب هنوز نیم ساعتی وقت داشتم ساک کوچک دستیم روی یه کی از صندلی های سالن گزاشتم موهای بلندم که سفت باالی سرم جمع کرده بودم باز کردم دوباره سردردم شروع شـده بود ی تکونی به سرم و موهام دادم…

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0