دانلود رمان دو دوم قلبم مال تو  از مریم فراهانی

دانلود رمان دو دوم قلبم مال تو  از مریم فراهانی

ژانر : - -

دو دوم قلبم مال تو داستان درباره دختری به اسم پاییزه که بعد از ۴سال دوری از عشقش تو یه ملاقات دوباره همدیگر رو پیدا می کنند اما از اونجایی که سرنوشت هرکس متفاوته پاییز با شهاب رو به رو میشه و زندگیش رو بر پایه انتقام بر کیان (عشق قدیمی اش ) بنا می کنه و در این راستا اتفاقاتی براش می افته اول رمان دو دوم قلبم مال تو نگاهی به حلقه ام کردم بازم یاد کیا ن افتادم آه ی کشیدم و بسمت در رفتم امشب سالگرد رفتن عشقم بود رفتن عشقم برا ی چهارمین سال بازم مثل هرسال تی پ مشک ی زده بودم و اون کافه یا بهتره بگم پاتوقمون رو رزرو کردم قرار بود مثل همه ی این چهار سال هیچ کس تو ی کافه نباشه جز من و کارکنان اونجا هنوزم مثل اون چهارسال همون عروسکا و کوسن های خاص ی که من و کیان ۲۰۶ نفس عمی قی کشیدم و سوار ما شینم شدم ( باهم برای ما شین خری دیم تو ما شین هست ما شینو روشن کردم و به حرکت در اومدم تمام این کوچه ها خیابون ها و ح تی مغازه ها برام پر از خاطره است خاطره های تلخ و شیری ن زیبا در عین حال غم ان گیز آهی میکش م ای کاش نمیرفتی آه دیگه ام برابر شد با پارک کردن ما شینم جلو ی کافه از ما شین پایین اومدم کیف م رو رو ی دوشم انداختم در کافه رو بازکردم صدای دیلین گ دیل ینگ آوی زی که ما برا ی این کافه خریده بودی م شنیدم ..

دانلود رمان دو دوم قلبم مال تـو pdf از مریم فراهانی لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان مریم فراهانی مـیباشـد
موضوع رمان: اجتماعی/عاشقانه/تراژدی

خلاصه رمان دو دوم قلبم مال تـو
داستان درباره دختری به اسم پاییزه که بعد از ۴سال دوری از عشقش تـو یه
ملاقات دوباره همدیگر رو پیـدا مـی کنند اما از اونجایی که سرنوشت هرکس متفاوتـه
پاییز با شـهاب رو به رو مـیشـه و زندگیش رو بر پایه انتقام بر کیان (عشق قدیمـی اش )
بنا مـی کنه و در این راستا اتفاقاتی براش مـی افتـه
رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان دو دوم قلبم مال تـو
نگـاهی به حلقه ام کردم بازم یاد کیا ن افتادم آه ی کشیـدم و بسمت در رفتم
امشب سالگرد رفتن عشقم بود رفتن عشقم برا ی چهارمـین سال
بازم مثل هرسال تی پ مشک ی زده بودم و اون کـافه یا بهتره بگم پاتـوقمون رو رزرو کردم
قرار بود مثل همه ی این چهار سال هیچ کس تـو ی کـافه نباشـه جز من و کـارکنان اونجا
هنوزم مثل اون چهارسال همون عروسکـا و کوسن های خاص ی که من و کیان ۲۰۶
نفس عمـی قـی کشیـدم و سوار ما شینم شـدم ( باهم برای ما شین خری دیم تـو ما شین هست
ما شینو روشن کردم و به حرکت در اومدم
تمام این کوچه ها خیابون ها و ح تی مغازه ها برام پر از خاطره است
خاطره های تلخ و شیری ن
زیبا در عین حال غم ان گیز
آهی مـیکش م
ای کـاش نمـیرفتی
آه دیگـه ام برابر شـد با پارک کردن ما شینم جلو ی کـافه
از ما شین پایین اومدم
کیف م رو رو ی دوشم انداختم در کـافه رو بازکردم
صدای دیلین گ دیل ینگ آوی زی که ما برا ی این کـافه خریـده بودی م شنیـدم ..

لینک دانلود رمان دو دوم قلبم مال تو  

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0