دانلود رمان دو روی زندگی  از سمیه. ف.ح

دانلود رمان دو روی زندگی  از سمیه. ف.ح

ژانر : -

دو روی زندگی دختری پرورشگاهی تو سن هجده سالگی با آدمی به ظاهر معمولی ازدواج می کنه حالا پنج سال گذشته و دختر ساک بدست پیش محبوبترین مربی پرورشگاه بر می گرده تا براش تعریف کنه چیا به سرش اومده و شوهرش چطور ادمی بوده البته زمان زیادی لازم داره تا بتونه پرده از روی حقیقت برداره ظاهرمردی که شکیبه بهش سپرده شده بود تا تکیه گاه دل پر دردش باشه ، خیلی متفاوت تر از درونش بود اما زندگی که واینستاده دختر قصه ی ما فقط گذشته رو مرور کنه ؟زندگی در حین اینکه اون تو گذشته غرقه و دائم ازش فرار می کنه ، داره بی وقفه به سوی آینده حرکت می کنه اما انگار برگشتنش به نقطه ی شروع ، به همون پرورشگاه و پیش همون آدمهایی که این زندگی رو براش صلاح دیدن ،یه نقطه ی عطفه یه چرخش صد و هشتاد درجه ای برای دیدن روی دیگه ی زندگی اول رمان دو روی زندگی یه دوش گرفتم موهامو خشک کردم از بالا بستم یه دسته از موهامو برداشتم و یه وری زدم یه شلوار مشکی چرم پوشیدم با شال آبی کاربونی به مانتو آبی آسمونی چون هوا سرد بود پالتو آبی کاربونی هم پوشیدم رژ صورتی مایل یه قرمز خط چشم ریمل زدم و ادکلن زدم ساعتم انداختم. گوشمو و کارتمو گذاشتم تو جیبیم .و لب تابمو همون جوری گرفتم دستم و سوییچ رو برداشتم رفتم پایین خونه تو سکوت فرو رفته بود یکم صبحونه خودم رفتم بیرون عینک مارکمو زدم و سوار ماشین شدم و به طرف مرکز خرید روندم .پشت چراغ قرمز واستادم که یه که ماشین دیگه…  

دانلود رمان دو روی زندگی pdf از سمـیه. ف.ح لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان سمـیه. ف.ح مـیباشـد
موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان دو روی زندگی
دختری پرورشگـاهی تـو سن هجده سالگی با آدمـی به ظاهر معمولی ازدواج مـی کنه
حالا پنج سال گذشتـه و دختر ساک بدست پیش محبوبترین مربی پرورشگـاه بر مـی گرده تا
براش تعریف کنه چیا به سرش اومده و شوهرش چطور ادمـی بوده البتـه
زمان زیادی لازم داره تا بتـونه پرده از روی حقـیقت برداره
ظاهرمردی که شکیبه بهش سپرده شـده بود تا تکیه گـاه دل پر دردش باشـه ،
خیلی متفاوت تر از درونش بود اما زندگی که واینستاده دختر قصه ی ما فقط گذشتـه
رو مرور کنه ؟زندگی در حین اینکه اون تـو گذشتـه غرقه و دائم ازش فرار مـی کنه ،
داره بی وقفه به سوی آینده حرکت مـی کنه اما انگـار برگشتنش به نقطه ی شروع ،
به همون پرورشگـاه و پیش همون آدمهایی که این زندگی رو براش صلاح دیـدن
،یه نقطه ی عطفه یه چرخش صد و هشتاد درجه ای برای دیـدن روی دیگـه ی زندگی
رمان پیشنهادی:دانلود رمان سنگ سیاه مرضیه یگـانه
قسمت اول رمان دو روی زندگی
یه دوش گرفتم موهامو خشک کردم از بالا بستم یه دستـه از موهامو برداشتم و یه وری زدم یه
شلوار مشکی چرم پوشیـدم با شال آبی کـاربونی به مانتـو آبی آسمونی چون هوا سرد بود
پالتـو آبی کـاربونی هم پوشیـدم رژ صورتی مایل یه قرمز خط چشم ریمل زدم و ادکلن زدم ساعتم انداختم.
گوشمو و کـارتمو گذاشتم تـو جیبیم .و لب تابمو همون جوری گرفتم دستم و سوییچ رو برداشتم رفتم
پایین خـونه تـو سکوت فرو رفتـه بود یکم صبحونه خـودم رفتم بیرون عینک مارکمو زدم و سوار ماشین شـدم و
به طرف مرکز خریـد روندم .پشت چراغ قرمز واستادم که یه که ماشین دیگـه…
 

لینک دانلود رمان  دو روی زندگی  

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0