دانلود رمان راز گردنبند  از s_mokhtariyan

دانلود رمان راز گردنبند از s_mokhtariyan

ژانر : -

از گدنبند مجان توی بچگی پد و مادش توی یک تصادف عمدی کشته میشه دوست پدش سپستی اون و بعهده می گیه مجان با توجه به مشکلات دختی زود نج و حساس ولی محکم با میاد واد شکت استادش میشه چون اعتقاد داشته که باید وی پای خودش بایسته د کنا اون سعی داه از گدنبندی و که پدش باش به جا گذاشته کشف کنه.. مان پیشنهادی: دانلود مان با نگاهت آومم کن  

دانلود رمان راز گردنبند pdf از s_mokhtariyan با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان s_mokhtariyan مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان راز گردنبند
مرجان تـوی بچگی پدر و مادرش تـوی یک تصادف عمدی کشتـه مـیشـه
دوست پدرش سرپرستی اون رو بعهده مـی گیره مرجان با تـوجه به
مشکلات دختری زود رنج و حساس ولی محکم بار مـیاد وارد شرکت
استادش مـیشـه چون اعتقاد داشتـه که بایـد روی پای خـودش بایستـه
در کنار اون سعی داره راز گردنبندی رو که پدرش براش به جا
گذاشتـه کشف کنه..
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان با نگـاهت آرومم کن
 

لینک دانلود رمان ر

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0