دانلود رمان رز سرخ جلد دوم  از زهرا علیپور

دانلود رمان رز سرخ جلد دوم  از زهرا علیپور

ژانر : -

رز سرخ جلد دوم دختری از تبار جهنم پسری از تبار بهشت و اجباری سخت اما عاشقانه عشقی شوریده و سهمیگین تلاطمی زیبا و عشقی پاک و ناب با معشوقی از جنس”رز سرخ” اول رمان رز سرخ جلد دوم هوا سرد شده بود سوز شدیدی می آمد اواخر پاییز بود برگ های خزان به این طرف و آن طرف پرواز می کردند قدرت باد عجیب شده بود از درون می لرزید بی وقفه می دوید صدای پایش که محکم در گودال های کوچک و بزرگ خیابان فرو می رفت و صدای شاالپ شلوپ آب که به اطراف پرت می شدند سکوت خیابان را بر هم می زد ضربان قلبش به اوج رسیده بود چراغ های خیابان روشن و خاموش می شد و فضا را خوف ناک تر می کرد دیگر نقشی در نفس های پی در پی و بی نظمش نداشت فقط و فقط تنها امیدش به خدا بود به عقب سر برگرداند هنوز هم دنبالش بود چشمهای بی فروغش را بست و قطره اشکی از گوشه چشمش روانه آسمان شد ماشین نزدیک شد صدای ترسناکش در نزدیکی اش بلند شد کجا خانم خوشگله؟صبر کن می رسونمت صبر کن! دیگر کنترلی روی اشک ها و بغض خفه کننده اش نداشت رها شد و جیغ زد از ته دل فریاد زد و خدا را آن چنان صدا زد که رعد در میان قلب آسمان ایجاد شد ناگهان حس کرد از رو به رو فردی می آید لب های خشکیده اش رنگ گرفتند با این که دیگر توان راه رفتن و پویه کردن نداشت اما آن فرد عجیب کور سوی امید را در..

دانلود رمان رز سرخ جلد دوم pdf از زهرا علیپور با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان زهرا علیپور مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان رز سرخ جلد دوم
دختری از تبار جهنم
پسری از تبار بهشت
و اجباری سخت اما عاشقانه
عشقـی شوریـده و سهمـیگین
تلاطمـی زیبا
و عشقـی پاک و ناب
با معشوقـی از جنس”رز سرخ”
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان خدمتکـار هات من
قسمت اول رمان رز سرخ جلد دوم
هوا سرد شـده بود سوز شـدیـدی مـی آمد اواخر پاییز بود برگ های خزان به این طرف و آن طرف پرواز مـی
کردند قدرت باد عجیب شـده بود از درون مـی لرزیـد بی وقفه مـی دویـد
صدای پایش که محکم در گودال های کوچک و بزرگ خیابان فرو مـی رفت و صدای شاالپ شلوپ آب که به اطراف
پرت مـی شـدند
سکوت خیابان را بر هم مـی زد ضربان قلبش به اوج رسیـده بود چراغ های خیابان روشن و خاموش مـی شـد و فضا را
خـوف ناک تر مـی کرد
دیگر نقشی در نفس های پی در پی و بی نظمش نداشت
فقط و فقط تنها امـیـدش به خدا بود
به عقب سر برگرداند هنوز هم دنبالش بود
چشمهای بی فروغش را بست و قطره اشکی از گوشـه چشمش روانه آسمان شـد ماشین نزدیک شـد
صدای ترسناکش در نزدیکی اش بلند شـد کجا خانم خـوشگله؟صبر کن مـی رسونمت صبر کن!
دیگر کنترلی روی اشک ها و بغض خفه کننده اش نداشت رها شـد و جیغ زد از تـه دل فریاد زد و خدا را آن چنان
صدا زد که رعد در مـیان قلب آسمان ایجاد شـد
ناگـهان حس کرد از رو به رو فردی مـی آیـد لب های خشکیـده اش رنگ گرفتند
با این که دیگر تـوان راه رفتن و پویه کردن نداشت اما آن فرد عجیب کور سوی امـیـد را در..

لینک دانلود رمان رز سرخ جلد دوم 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0