دانلود رمان رز سیاه  از پردیس نیک کام 

دانلود رمان رز سیاه از پردیس نیک کام 

ژانر : - -

دانلود رمان رز سیاه pdf از پردیس نیک کـام با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان پردیس نیک کـام مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/جنایی/پلیسی
خلاصه رمان رز سیاه
رز سیاه قسمتی از داستان پر درد دختری از جنس مهر را به قلم مـی‌کشـد.
تا ثابت کند قلب‌های مهربان نیز مـی‌تـوانند از درد سیاه و پر از نفرت شوند.
رز دختری از خانواده مشـهور که با گره خـوردن به گذشتـه شوم پدر و مادرش
اتفاقات تازه‌ای را تجربه مـی‌کند…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان رابطه پوشالی پردیس نیک کـام
قسمت اول رمان رز سیاه
دستی به موهام کشیـدم و دوباره خـودمو تـوی آیینه نگـاه کردم.
همه چی مرتب بود دستی به دامنم کشیـدم و از آیینه دل کندم. از اتاق
خارج شـدم دیرم شـده بود. پا تند کردم و از پله ها پایین رفتم و وارد
سالن غذا خـوری شـدم نگـاهی به ساعتم انداختم و بلند سالم کردم. ۱۰:۸
مامان- سالم به روی ماهت دخترم بیا بشین صبحانتـو بخـور که دیرت
به روی مامان لبخند زدم و پشت مـیز نشستم و درجوابش گفتم:
-راستشو بخـوایین دیرم شـده
بابا با لحن ارومـی گفت:
-چشمسرمو که بلند کردم با نهال چشم تـو چشم شـدم
چشمکی از روی شیطنت زد و. با لبخند جوابش رو دادم .
مامان-رکسانا بیـدار نشـده?
کمـی از آب پرتقالم رو خـوردم و شانه ایی باال انداختم.
دانیال- صبحانتـو بخـور مامان جان. رکسانا همـیشـه بی نظمه!
با چشمای ریز شـده دانیال رو نگـاه کردم و لیوانم رو روی مـیز گذاشتم.
باز هم بحث همـیشگی نمـیـدونم کی مـیخـواستن به این کدورت پایان بدن.
رکسانا سالم ارومـی داد و پشت مـیـد نشست
مثله همـیشـه شیک عطر خـوشبوش مشامم رو پر کرد اسمش رو زیر
لب زمزمه کردم ویکتـوریا
رکسانا همـیشـه از این عطر استفاده مـیکرد بوی خـوبی داشت.
اروم از جام بلند شـدم و به سمت بابا رفتم گونشو بوسیـدم و…

لینک دانلود رمان رز سیاه

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0