دانلود رمان زندگی به شرط مردن  از رز سرخ

دانلود رمان زندگی به شرط مردن از رز سرخ

ژانر :

: _کجا داشتی میرفتی _معلومه سرکار یهو با صدای بلند فریاد زد دروغ میگییی دستای لرزونم رو روی گوشام گذاشتم و گفتم : چته چرا داد میزنی اینجا چاله میدون… با سیلی که به صورتم زد پخش زمین شدم و از بینی م خون اومد. سرم بشدت گیج میرفت نمیفهمیدم آترین چش شده تا حالا باهام اینطوری صحبت نکرده بود چه برسه به اینکه دست روم بلند کنه جلو اومد و یقمو گرفت و گفت: به بهانه کار پا میشی میری با اون عوضی بیرون هااااان به چه جراتی بهت دست میزنهههه بغلت میکنهههه دستاشو میشکونم اون دستاشو که دست تو رو گرفته خورد میکنم

دانلود رمان زندگی به شرط مردن pdf از رز سرخ با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان رز سرخ مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
_کجا داشتی مـیرفتی
_معلومه سرکـار
یهو با صدای بلند فریاد زد دروغ مـیگییی دستای لرزونم رو روی گوشام گذاشتم و گفتم :
چتـه چرا داد مـیزنی اینجا چاله مـیـدون…
با سیلی که به صورتم زد پخش زمـین شـدم و از بینی م خـون اومد.
سرم بشـدت گیج مـیرفت نمـیفهمـیـدم آترین چش شـده تا حالا باهام اینطوری صحبت نکرده
بود چه برسه به اینکه دست روم بلند کنه جلو اومد و یقمو گرفت و گفت:
به بهانه کـار پا مـیشی مـیری با اون عوضی بیرون هااااان به چه جراتی بهت دست مـیزنهههه
بغلت مـیکنهههه دستاشو مـیشکونم اون دستاشو که دست تـو رو گرفتـه خـورد مـیکنم

لینک دانلود رمان زندگی به شرط مردن

  • 22 views