دانلود رمان زندگی شکلاتی  از یخ فروش جهنم 

دانلود رمان زندگی شکلاتی  از یخ فروش جهنم 

ژانر :

زندگی شکلاتی داستان ما درمورد یه دختر شر و شیطونه که به همراه سه تا از دوستای صمیمیش کارهاش رو پیش میبره٬دختر داستان ماعاشق خانوادشه و طی یه اتفاق جالب  متوجه میشه خانواده اش خانوادهٔ اصلیش نیستن و رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو بعداز ماجراهایی که با خانوادهٔ جدیدش داشته در اون خانواده با رسمی خشن و بدتراز اون ازدواجی اجباری مواجه میشه و آیا دختر داستان ما میتونه بااین رسم و اجبار کنار بیاد؟

دانلود رمان زندگی شکلاتی pdf از یخ فروش جهنم با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان یخ فروش جهنم مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان زندگی شکلاتی
داستان ما درمورد یه دختر شر و شیطونه که به همراه سه تا از
دوستای صمـیمـیش کـارهاش رو پیش مـیبره٬دختر داستان ماعاشق خانوادشـه و
طی یه اتفاق جالب  متـوجه مـیشـه خانواده اش خانوادهٔ اصلیش نیستن و
رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو
بعداز ماجراهایی که با خانوادهٔ جدیـدش داشتـه در اون خانواده با رسمـی خشن و بدتراز اون ازدواجی اجباری مواجه مـیشـه
و آیا دختر داستان ما مـیتـونه بااین رسم و اجبار کنار بیاد؟

لینک دانلود رمان زندگی شکلاتی 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0