دانلود رمان زندگی نامرئی  از شقایق

دانلود رمان زندگی نامرئی  از شقایق

ژانر : -

زندگی نامرئی یسنا زنی که یک هفته بعد از ازدواج ،همسرش فوت می کند و او بعد از آشنایی با مردی ثروتمند و متأهل پیشنهاد ازدواجش را می پذیرد. و حالا بعد از گذشت بیست و پنج سال از این زندگی نامرئی در یک شب همه چیز آشکار می شود آن هم به بدترین شکل ممکن . اول رمان زندگی نامرئی پشت پنجره سرتاسری سالن ایستاد و از اون ارتفاع تقریبا بلند به شهر پر دود و دم و آدم های پر از دغدغه ای که مدام در رفت و آمد بودن نگاه کرد. این روزها او هم پر از دل مشغولی هایی بود که احتمالا باید تا آخر عمر اونا رو به دوش می کشید زندگی در چشم به هم زدنی روی مخوفش رو بهش نشون داده و مثل زلزله ای مهیب روی تن ظریفش آوار شده بود . به خوبی می دونست که دیگه هیچ وقت رنگ خوشبختی رو نمی بینه؛ اون هم نه تا وقتی که توی خونه ای سرد و غریب با مردی بیگانه با قلبش ، زندگی بی هدفی را آغار می کرد و محبوبش در جایی دیگه بدون او سیگار به آتیش می کشید و دود غلیظ اش رو در ریه خفه می کرد حلقه شدن دستی دور شونه هاش از افکار در هم پیچیدش به دنیای غم انگیز این روز هاش پرتاب کرد . به نیم رخ مرد کنارش نگاهی انداخت انگار هیچ رقمه نمی تونست منکر اون همه جذابیت بشه اما نمی دونست چرا نمی تونه کمی هم شده دل به دلش بده تا کمی هم شده قلبش آروم بگیره و چرا نمی تونست اون چشم ها رو که ..

دانلود رمان زندگی نامرئی pdf از شقایق با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان شقایق مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان زندگی نامرئی
یسنا زنی که یک هفتـه بعد از ازدواج ،همسرش فوت مـی کند و او بعد
از آشنایی با مردی ثروتمند و متأهل پیشنهاد ازدواجش را مـی پذیرد.
و حالا بعد از گذشت بیست و پنج سال از این زندگی نامرئی
در یک شب همه چیز آشکـار مـی شود آن هم به بدترین شکل ممکن .
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان جام عقـیق مرضیه یگـانه
قسمت اول رمان زندگی نامرئی
پشت پنجره سرتاسری سالن ایستاد و از اون ارتفاع تقریبا بلند به
شـهر پر دود و دم و آدم های پر از دغدغه ای که مدام در
رفت و آمد بودن نگـاه کرد.
این روزها او هم پر از دل مشغولی هایی بود که احتمالا بایـد تا آخر
عمر اونا رو به دوش مـی کشیـد زندگی در چشم به هم
زدنی روی مخـوفش رو بهش نشون داده و مثل زلزله ای مهیب
روی تن ظریفش آوار شـده بود . به خـوبی مـی دونست که
دیگـه هیچ وقت رنگ خـوشبختی رو نمـی بینه؛ اون هم نه تا
وقتی که تـوی خـونه ای سرد و غریب با مردی بیگـانه با قلبش ،
زندگی بی هدفی را آغار مـی کرد و محبوبش در جایی دیگـه
بدون او سیگـار به آتیش مـی کشیـد و دود غلیظ اش رو در ریه
خفه مـی کرد
حلقه شـدن دستی دور شونه هاش از افکـار در هم
پیچیـدش به دنیای غم انگیز این روز هاش پرتاب کرد .
به نیم رخ مرد کنارش نگـاهی انداخت انگـار هیچ رقمه نمـی تـونست
منکر اون همه جذابیت بشـه اما نمـی دونست چرا
نمـی تـونه کمـی هم شـده دل به دلش بده تا کمـی هم شـده
قلبش آروم بگیره و چرا نمـی تـونست اون چشم ها رو که ..

لینک دانلود رمان زندگی نامرئی  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0