دانلود رمان زن قراردادی  مهری رحمانی 

دانلود رمان زن قراردادی  مهری رحمانی 

ژانر :

: وقتی حرفهام تموم شد با لحنی که رنگ موعظه داشت گفت: ما دنبال فوق العاده هستیم در حالیکه فوق العاده ای در کار نیست. نمیدونم چه جوابی دادم ولی خوب میدونم وقتی گوشی رو گذاشت فهمید که به من دروغ گفته چون از تاسف خزیده در صداش بوی یک انتظار سرخورده می اومد….

دانلود رمان زن قراردادی pdf مهری رحمانی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان مهری رحمانی مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
وقتی حرفهام تموم شـد با لحنی که رنگ موعظه داشت گفت: ما دنبال فوق العاده هستیم در حالیکه فوق العاده ای در کـار نیست. نمـیـدونم چه جوابی دادم ولی خـوب مـیـدونم وقتی گوشی رو گذاشت فهمـیـد که به من دروغ گفتـه چون از تاسف خزیـده در صداش بوی یک انتظار سرخـورده مـی اومد….

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0