دانلود رمان سر پناه  از الکسا ریلی

دانلود رمان سر پناه از الکسا ریلی

ژانر : -

: بلر به امید ساختن زندگی تازه ای از شهر کوچک خود  که در آن با مادرش در یک محله زاغه نشین زندگی می کند به شهر بسیار بزرگی که در دانشگاه ان پذیرفته شده مسافرت می کند در شهر جدید هیچ دوست و آشنایی ندارد همچنین به خاطر وضعیت مالی بسیار وخیمش احساس گمشدگدی و بی پناهی می کند نمی‌داند باید چگونه از پس خود و مخارج زندگی اش بر بیاید تا این که با پسری ثروتمند و از خانواده ای اصیل آشنا می شود که به او یاری می رساند تا….

دانلود رمان سر پناه pdf از الکسا ریلی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان الکسا ریلی مـیباشـد
موضوع رمان:عاشقانه/خارجی
خلاصه رمان:
بلر به امـیـد ساختن زندگی تازه ای از شـهر کوچک خـود  که در آن با مادرش در یک محله زاغه نشین زندگی مـی کند به شـهر بسیار بزرگی که در دانشگـاه ان پذیرفتـه شـده مسافرت مـی کند
در شـهر جدیـد هیچ دوست و آشنایی ندارد همچنین به خاطر وضعیت مالی بسیار وخیمش احساس گمشـدگدی و بی پناهی مـی کند نمـی‌داند بایـد چگونه از پس خـود و مخارج زندگی اش بر بیایـد تا این که با پسری ثروتمند و از خانواده ای اصیل آشنا مـی شود که به او یاری مـی رساند تا….

لینک دانلود رمان سر پناه

  • 48 views